Arkiverad

Liemannen räddar växten

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 17.03.2009

Ett protein som kallats liemannen kan hjälpa forskarna att utveckla allt motståndskraftigare växter. Proteinet identifierades av en grupp forskare på institutionen för bio-och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet, och upptäckten publicerades i tidskriften PNAS.

Bild: Jouko Lehmuskallio

Proteinet som hör till växternas försvarsmekanism aktiveras när cellen utsätts för stress och producerar syreradikaler. En bit av den aktiverade liemannen kapas och det här sätter igång processerna som leder till celldöd och dödar cellen som sänt ut stressignalen och dess grannar. Samtidigt aktiveras också de övriga försvarsmekanismerna hos växten.

Det här tillvägagångssättet följer den brända jordens taktik. Cellen som sänt ut stressignalen har sannolikt råkat ut för yttre stress, till exempel en svampinfektion eller en patogen bakterie som äter levande celler.

Genom att sätta igång celldöden drar växten näringen och växtmöjligheten från inkräktaren. Detta syns på växtytan som små bruna prickar. Liemanproteiner finns hos alla kända växter, men de identifierades i en mutant av backtraven. Proteinet upptäcktes av forskaren Michael Wrzaczek som arbetar i professor Jaakko Kangasjärvis forskningsgrupp. Enligt Kangasjärvi är identifikationen av proteinet ett steg närmare nya sorter som är mera motståndskraftiga mot växtsjukdomar.

- För växterna är de patogener som deras naturliga immunitet inte känner igen farliga. Genom att överföra liemanproteiner från andra arter till en växt kan vi skapa en mekanism med vilken växtens eget försvarssystem kan kopplas in på ett alternativt spår, förklarar professorn.

Den främmande liemannen behöver dock ännu en ”radar”, som kan hjälpa proteinet att känna igen en patogen också när växtens egna försvar inte klarar av det. Sådana här mekanismer är man på jakt efter i forskningsgrupper på olika håll i världen.

Text: Juha Merimaa
Översättning: Eva Wahlström

Artikeln har publicerats tidigare på:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter