Arkiverad

Nytt bröst i samband med canceroperation

Temaartiklar Idrott & hälsa
Publicerad: 06.03.2009

Den mest allmänna formen av cancer hos västerländska kvinnor, bröstcancer, är starkt förknippad med kvinnors kroppsuppfattning.

Bild: onkel_wart Flickr.com (Creative Commons)

I de fall där en operation som bevarar kvinnans bröst inte är möjlig, kan det rentav gå flera år i sjukdomens skugga, mellan den egentliga canceroperationen och bröstrekonstruktionen.

Saken kan också skötas på ett annat sätt: det nya bröstet kan konstrueras omedelbart i samband med avlägsnandet av bröstet, med hjälp av transplantation av egna vävnader eller silikonprotes.

På så sätt uppnås det estetiskt bästa slutresultatet, och genom att bröstet har den egna huden bevaras också känslan, förklarar Tuomo Meretoja, som har disputerat om omedelbara bröstrekonstruktioner.

Viktig är också den psykosociala aspekten; när patienten fås i skick med en gång har det en enorm betydelse för återhämtningen, fortsätter Meretoja

Bild: thorinside Flickr.com (Creative Commons)

Från patientens synpunkt är det också lättare att bara behöva genomgå en enda narkos och operation samt eventuellt en enda sjukledighet. Givetvis är det också ett ekonomiskt fördelaktigare alternativ.

Man har hittills ställt sig tveksam till metoden närmast av fruktan för risker i samband med operationen. Man har varit rädd för att en omedelbar bröstrekonstruktion ökar risken för att cancern förnyas. Enligt den analys av 400 operationer som har gjorts vid HUCS åren 1992-2006 är så inte fallet.

Med tanke på behandlingen av cancern är metoden trygg, för hos patienterna förekom inte recidiv i större omfattning än vid enbart avlägsnande av bröstet.

De övriga komplikationerna av operationen var närmast små förändringar i huden eller lindriga blödningar.

För alla lämpar sig omedelbar rekonstruktion emellertid inte, och som regel går man numera in för åtgärder som bevarar bröstet. Om ett avlägsnande emellertid är nödvändigt och en omedelbar rekonstruktion önskas, bör cancern vara lokal, inte utbredd.

Ännu i dag förekommer i landet enorma skillnader i tillämpandet av metoden. Bäst är situationen i huvudstadsregionen, där den bästa beredskapen finns.

Jag tror att metoden framöver kommer att bli klart allmännare också på annat håll, säger Meretoja.

Text: Kai Maksimainen
Översättning: Valtasana Oy

Artikeln har publicerats tidigare på:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter