Arkiverad

Enzymfynd skapar grund för sarsmedicin

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 20.02.2009

År 2003 orsakade svår akut respiratorisk sjukdom eller sars oro över hela världen. En ny smittvåg kan ännu komma, för i Kina påträffar man närbesläktade virus hos flera djurarter, och de kan förvandlas så att de smittar människor.

Bild: Wikipedia

Sjukdomen som sprids med ett koronavirus smittade både lokala och turister i Ostasien. Den ledde dock aldrig till en världsomspännande epidemi. Antalet kända smittfall uppgick till närmare åtta och en halv tusen. Av dem som smittats dog över 800 i sjukdomen.

När följande epidemi hotar oss är det möjligt att det finns medicin mot smittan. Ett viktigt steg i den här riktningen är ett enzym som upptäckts av forskaren Tero Ahola vid biotekniska institutet tillsammans med forskare från Wuhanuniversitetet i Kina. Utan detta enzym kan sarsviruset inte producera de proteiner det behöver för att kunna föröka sig i de erövrade värdcellerna.

Sarsvirus förökar sig genom att kopiera sin RNA i värdcellen. För att dess messenger-RNA ska kunna verka effektivt kräver den att det metyltransferasenzym vi upptäckt är aktivt. Utan detta kan viruset inte utnyttja RNA och inte heller sprida sig, förklarar Ahola.

Enligt Ahola kan en inhibitor som hindrar enzymets aktivitet vara en utgångspunkt för ett framtida läkemedel mot sars.

Här uppstår visserligen många frågor om var man får tag på en inhibitor, hurdana sidoverkningar den kan ha och hur man kan förädla den till ett piller, påpekar Ahola.

Enligt Ahola som har en docentur vid Helsingfors universitet skulle en fungerande inhibitor sannolikt också ha effekt på närbesläktade virus till det kända sarsviruset, ifall de förändrades till att smitta människor.

Ahola och hans kollegers fynd har publicerats i tidskriften PNAS som ges ut av den amerikanska vetenskapsakademin.

Text: Juha Merimaa
Översättning: Eva Wahlström

Tidskriften PNAS:
www.pnas.org

Artikeln har publicerats tidigare på:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter