Arkiverad

Kreativ frågar: Vad var namnet på Darwins skepp?

Aktiviteter Kreativa tävlingar
Publicerad: 13.02.2009

I går hade det gått exakt 200 år sedan evolutionsteorins fader Charles Darwin föddes i Shrewsbury i England. Som alla andra barn lärde han sig i skolan att Gud hade skapat världen 6000 år sedan. När Darwin var tonåring började han studera teologi vid universitetet i Cambridge: hans största dröm var då att bli präst.

På expeditionen var också målaren Conrad Martens med. I sin målning skildrade han fartygets möte med sydamerikanska urinvånare.

Efter några års studier fick den unga Darwin en möjlighet att följa med på en forskningsexpedition med ett forskningsfartyg. Under den femåriga resans gång började han så småningom misstänka att jorden var mycket äldre än vad hans religion hade lärt honom. Ännu kunde han dock inte ana att hans växande nyfikenhet för växter, fåglar och fossil skulle leda till en livslång forskning, som skulle revolutionera miljontals människors världsuppfattning långt efter att han var borta.

Trots sin djupgående forskning och sitt passionerade engagemang i livets stora frågor mötte Darwin mycket motstånd under sin tid. Han hade under den femåriga världsomseglingen samlat ett stort antal växter, fossil och djur som bevis för att backa upp sina teorier om arternas uppkomst genom naturligt urval. Men det fanns många som inte var beredda att förkasta sin tro på Gud som skapare på grund av Darwins åsikter. Flera var till och med chockerade över hans tankar och evolutionen kallades allmänt för ”ap-teorin”.

Nu frågar vi följande: vad var namnet på fartyget som Darwin reste med?

Det löner sig att svara: bland alla som svarat rätt lottar vi ut en biobiljett.