Arkiverad

Kompostaktivister

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 11.02.2009

Det är ingen nyhet att det sjuder i komposten. Mikrobiologerna har också under decennier följt med de små varelserna som bryter ned avfallet i komposten. En akademisk undersökning visade dock att de härar av bakterier och svampar som angriper de industriella jättekomposterna är ett alldeles eget kapitel. Skillnaden mellan dem och den småskaliga komposteringens aktivister är vid.

Bild: Wikipedia (Creative commons)

Doktorsavhandlingen som granskades i januari vid biovetenskapliga fakulteten övarraskade alla när den visade att de härar av bakterier och svampar som angriper de industriella jättekomposterna är ett alldeles eget kapitel.

Jenni Hultman utvecklade för sin avhandling en känslig mikrochipmetod, med vilken man kan observera mikrober också i små koncentrationer och skilja åt närbesläktade arter. Provtagare har traditionellt odlat bakterier och nedbrytare från komposter på skålar och analyserat arterna utgående från odlingsresultaten. På det sättet har bara omkring en av hundra mikrober fastnat i håven.

Kompostering hör till de viktigaste metoderna för avfallshantering i Finland och det finns därför en efterfrågan på exaktare kunskap. Samtidigt som Hultmans molekylbiologiska chipmetod ger forskarna en bättre uppfattning av processerna i den organiska nedbrytningen, får vi också en säkrare bild av hur hygienisk slutprodukten är. Kompostmull används till exempel som gödsel på åkrar och i trädgårdar och som material vid grönbygge och landskapsutformning.

Den nya chipmetoden kan också utnyttjas i forskningen av mikrober i andra miljöer.

Hultmans uppskattade avhandling Microbial diversity in the municipal composting process and development of detection methods hör till området miljöekologi, och den kan läsas på universitetets webbsidor, via tjänsten e-thesis.

Text: Virve Pohjanpalo
Översättning: Eva Wahlström

Artikeln har publicerats tidigare på:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter