Arkiverad

Grip tag!

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 04.02.2009

Människan processar det hon ser omedelbart efter att ha observerat ett föremål också på det motoriska planet. Vår hjärna programmerar automatiskt den rörelsekedja som leder till att handen griper föremålet.

Bild: Alessio.zz Flickr.com (Creative Commons)

- Människohjärnan är ett av de fenomen i världsalltet som vi förstår mycket litet av ännu, säger Lari Vainio, forskardoktor i psykologi, som har en forskningsresandes inställning till sitt arbete.

- Det finns många vita fläckar på kartan och man blir både motiverad och fascinerad av att finna ny kunskap.

Vainio arbetar i gruppen för visuell forskning på psykologiska institutionen vid Helsingfors universitet. Gruppen forskar och undervisar i de grundläggande principerna för den visuella processen.

- Forskarna har alldeles nyligen fått klart för sig att människan också på det motoriska planet processar det hon ser omedelbart efter att ha observerat ett föremål. Det ser ut som om vår hjärna automatiskt programmerar den rörelsekedja som leder till att handen griper föremålet. Till och med när det inte finns någon avsikt att göra rörelsen, säger Vainio.

I sin doktorsavhandling undersökte han hur de visuella egenskaperna hos föremålet man ser påverkar åskådarens planer: hur handen ska gripa föremålet. Under sin treårsperiod som forskardoktor intresserar han sig nu för hur andra föremål som befinner sig i närheten av målföremålet stör planeringen av rörelsen.

Forskningsresultaten kan vara till nytta till exempel för att förstå de visuomotoriska störningar som följer på en hjärnskada och i rehabiliteringen av patienter. Det är dock fråga om mycket genuin grundforskning.

- Den tillämpade forskningen har sitt berättigande, men för att hålla sig i täten inom forskningen behöver Finland också en stark grundforskning. Den måste vi satsa på om vi bättre vill förstå till exempel just hjärnans funktion.

Text: Pauliina Susi
Översättning: Eva Wahlström

Artikeln har publicerats tidigare på:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter