Arkiverad

Mobilen säger var du är

Temaartiklar Teknik & uppfinningar
Publicerad: 02.02.2009

En tillämpning för smarta telefoner kan säga att en kollega är på väg till ett möte och att chefen är anträffbar. Sådan information förmedlar Jaiku-tjänsten som Mika Raento har utvecklat i sin doktorsavhandling och som utnyttjar information som sparas i mobiltelefonen. Informationen görs tillgänglig i mobiltelefonen och på användarens Jaiku-sida på internet.

Mika Raento gjorde i avhandlingen en bedömning och en tillämpning av ett smart system för tillgänglighet. Därutöver utredde han hur man kan samla in personuppgifter så att folk själva kan fatta beslut om sin privata sfär.

Först byggde han ContextPhone, en programvaruplattform med öppen källkod, för att kunna utveckla situationsmedvetna tillämpningar för mobiltelefoner. Utgående från denna utvecklade han till slut den kommersiella tjänsten Jaiku för lägesinformation till Nokias smarta telefon S60.

Vi utformade den öppna programvaruplattformen som ett forskningsredskap för andra forskare. Den har använts bland annat i forskningsprojekt vid MIT och Berkeley.

Jaiku utvecklades för att man i praktiken skulle kunna undersöka hur folk kommunicerar och hur de informerar andra om sig själva och sina aktiviteter.

Den information som sparas i en mobiltelefon är rätt privat. Vi funderade på om folk vill dela med sig av den offentligt. Mot förmodan tyckte användarna att det var roligt och rationellt.

Särskilt ungdomar underhåller sitt sociala nätverk med hjälp av Jaiku. Det är också ett centralt verktyg för att informera om sig själv. Därför måste användaren ha kontrollen.

Det är viktigt att användarna själva kan fatta beslut om vilken information som går ut och hur. De ska också ha möjlighet att redigera den. Om systemet föreslår Tölö som plats, kan användaren exempelvis skriva in informationen ”hos Mikko” i stället.

Det samlas ständigt in information om människor i olika datasystem. Med hjälp av informationsteknik under utveckling kunde man ha ständig tillgång till patientinformation eller följa utvecklingen i matutgifterna med hjälp av butikens kundinformation.

Personuppgiftslagen kräver att människor har tillgång till den information som samlas in om dem, men i praktiken är det svårt att komma åt den, berättar Raento. Information som vore lättillgänglig för båda parter kunde skapa mervärde och vara till fördel för vardera parten.


www.jaiku.com/

Text & bild: Niina Viitanen
Översättning: Valtasana Oy

Artikeln har publicerats tidigare på:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter