Arkiverad

Veckans länk: Universitetsansökan

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 29.01.2009

Har du funderat på att söka in till universitet för att plugga något naturvetenskapligt ämne? Vet du inte hur du ska gå tillväga, eller kan inte bestämma dig om ämnet? Här får du massor av nyttig information om vårens ansökningstider, vilka ämnen man kan studera, vad de olika ämnena egentligen innebär och om mycket annat.

Gemensam ansökan till universitet ordnas för första gången våren 2009. Ansökningstiden är 2.2-30.4.2009.

Elektronisk ansökan till högskolorna finns på:
www.universitetsansokan.fi

Mer information om saker som är bra att veta när man söker finns på:
www.opintoluotsi.fi/sv

På följande läroanstalten kan du studera naturvetenskaper på svenska:

Helsingfors universitet

- Miljöekologi

- Biokemi

- Limnologi och fiskerivetenskap

- Miljövårdsvetenskap

- Utbildningsprogrammet för biologi.
Utbildningsprogrammet för biologi har sju huvudämnen:

  • akvatiska vetenskaper (hydrobiologi)
  • ekologi och evolutionsbiologi
  • fysiologi
  • växtbiologi
  • genetik
  • allmän mikrobiologi
  • miljövetenskaper (miljöbiologi).

- Utbildningsprogrammet för bioteknik

Utbildningsprogrammet för datavetenskap

- Utbildningsprogrammet för de fysikaliska vetenskaperna

Utbildningsprogrammet för geografi

Utbildningsprogrammet för geologi

Utbildningsprogrammet för kemi

- Utbildningsprogrammet för matematik

- Utbildningsprogrammet för statistik

- Ämneslärarutbildningen i fysik

- Ämneslärarutbildningen i kemi

- Ämneslärarutbildningen i matematik

Åbo Akademi

- Biokemi

- Biovetenskap

- Cellbiologi

- Datavetenskap

- Fysik

- Geologi

- Kemi

Matematik

- Miljöbiologi