Arkiverad

Stärkelsefilm på tårtan

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 21.01.2009

Tårtan förblir saftig och läcker, medan den torra kakan inte tar åt sig fukt. Detta mirakel är möjligt tack vare en ätbar film som läggs på bakverket.

Foto: Veikko Somerpuro

Forskare Riku Talja jobbar på institutionen för livsmedelsteknologi med att ta fram receptet för en film av potatisstärkelse.

Filmen kan också användas på t.ex. choklad eller sötsaker. Eller så kan den användas till att skilja på olika komponenter, t.ex. mellan torr botten och saftig fyllning i en bakelse, berättar han.

I praktiken bör filmen vara så tunn att den varken syns eller känns.

Enligt Talja kan användningen av dylika filmer av biomaterial bidra till att minska användningen av icke-nedbrytbara förpackningsmaterial. När en film på själva livsmedlet skyddar det mot fukt, behöver emballaget inte vara så tättslutande. Då går det att använda kartong eller papper i stället för syntetiska material.

Filmerna kommer knappast att bli tillgängliga för hembagarna, tror Talja.

De är främst avsedda för att förbättra kvaliteten och hållbarheten hos industriellt framställda livsmedel.

För tillfället forskar Talja i hur luftfuktigheten och olika mjukningsmedel, som t.ex. sorbitol, påverkar de mekaniska egenskaperna i filmer baserade på potatisstärkelse. Enligt honom kommer det ännu att dröja ett tag innan de kan tas i industriellt bruk.

Ute i världen har man tagit fram motsvarande filmer som baserar sig på ris och olika sädesslag. Ätbara filmer används också inom läkemedelsindustrin, bl.a. på tabletter för att dölja läkemedlets mindre angenäma smak.

Det recept jag har tagit fram är en nationell tillämpning som använder en inhemsk råvara. Tillverkningen av stärkelsefilmer kunde ge ett nytt sätt att använda potatis, säger Talja.

Text: Liisa Voutilainen
Översättning: Valtasana Oy

Artikeln har publicerats tidigare på:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter