Arkiverad

Pröva hemma: Globaliseringsspelet

Aktiviteter Pröva hemma
Publicerad: 09.01.2009

Globaliseringsspelet avslöjar världsmedborgarens kunskaper och attityder. Testa vad du vet om globaliseringen!

Globaliseringsspelet har gjorts i samarbete med flera medborgarorganisationer och det är främst riktat till ungdomar mellan 13-19 år, men vem som helst kan förstås testa sina kunskaper.

Med tio frågors hjälp mäter spelet världsmedborgarens inställning och kunskaper om globaliseringen. Utgående från svaren berättar spelet sedan vilken slags jordvarelse spelaren representerar.

Spelet är en del av projektet ”Kotina maapallo” (Jordklotet som hem) där Maan ystävät, Attac, Kyrkans utlandshjälps Changemakernätverk och Rättvis handel rf medverkar. Projektet koordineras av Nuorten Akatemia (De ungas akademi) och det har fått understöd av utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete.

Du kan prova spelet på
www.homma.fi
(på finska)

Källan till den här texten och mer spännande läsning om globaliseringen finner du på:
Global.finland