Arkiverad

Fjärilar med antenner på ryggen

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 07.01.2009

Lär sig fjärilarna nya vanor när deras livsmiljö slås i spillror? Förstår de att flyga flitigare? Hinner evolutionen med i förändringsvågen?

En fjäril med en gps-antenn på ryggen. Bild: Otso Ovaskainen

För att kartlägga fjärilarnas rörelser fäste en ansedd forskningsgrupp i metapopulationsbiologi antenner på ryggen av ängsnätfjärilar från Kina, Estland och Åland. Fjärilarna fördes till England, där forskare vid forskningsinstitutet Rothemstad Research har utvecklat en harmonisk radar för att följa med insekternas rörelser i realtid.

Sändar- eller GPS-halsband har inte tidigare just använts för att studera insekternas rörelser, trots att de är vanliga i pejlingen av björnar och andra stora däggdjur.

Forskarna stötte på en överraskning, som de nyligen publicerade i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS. De samlade information om naturförhållanden, från sammanlagt över 50 kilometer flygsträckor under vilka de fick data om fjärilarnas positioner med tre sekunders intervall.

Olika hemmiljöer påverkade inte fjärilarnas flykt, utan de fjärilar som utvecklats i stora enhetliga livsmiljöer i Kina och Estland svävade fram på samma sätt som de som hämtats från de små åländska ängarna.

Den största variationen i flygsätt fanns inom Åland. Fjärilar som tagits från nybildade populationer var särskilt aktiva, och minst rörde sig individer från över fem år gamla populationer.

Den unika och exakta flyginformationen visade alltså att evolutionen bland insekterna är mycket snabb. Under fem år svängde den genomsnittliga rörelsehastigheten inom en population från den ena ytterligheten till den andra.

Text: Juha Merimaa
Översättning: Eva Wahlström

Artikeln har publicerats tidigare på:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter