Arkiverad

Gott Nytt År 2009!

Kemi omkring oss
Publicerad: 31.12.2008

Hur skapas fyrverkeriers färger?

Fyrverkeri-FM 2008 vid Tölöviken i Helsingfors.

Fyrverkeriers färger skapas i samverkan mellan de kemikalier, salter och grundämnen, dvs. metaller, som ingår i blandningen. I praktiken används inte nedanstående tabell för att få fram olika fyrverkerifärger. Tabellen visar endast hur några av metallernas salter färgar en låga, men olika salter av samma metall kan ha varierande färger och reaktionsvillighet.

Lågans, eller reaktionens, temperatur påverkar också färgen, samt dessutom påverkas (förstärks) den av närvaro av klor. Tillsats av till exempel magnalium (en legering av Mg+Al) höjer lågtemperaturen och ger nya ofta ljusstarka färger. Samverkan av olika komplexa reaktionsprocesser påverkar och förändrar också färgerna. Reaktionerna är svåra att förutsäga och påverkas dessutom av eventuella föroreningar i de industrikemikalier som används.

Metall & Färg

  • Barium – Gulgrön
  • Kalcium – Rödorange
  • Kalium – Violett
  • Koppar – Blå
  • Litium – Röd
  • Natrium – Gul
  • Strontium – Djupröd
  • Zink – Blekgrön

Källor:
Pyrotechnics
samt
Fyrverkeri – Wikipedia