Arkiverad

Världens undergång kommer 21.12.2012?

Temaartiklar Globalt & lokalt
Publicerad: 22.12.2008

Enligt Mayaindianernas kalender har människor bara fyra år kvar att göra sin shopping. Indianerna i Centralamerika förutspådde att datumet för världens undergång är det magiska 21.12.2012. Eller åtminstone kommer jorden att drabbas av en jättelik naturkatastrof då.

Bild: DrareG Flickr.com (Creative Commons)

Kulturens blomstring och undergång

Mayaindianernas kultur blomstrade på 700-talet e.Kr. för att på 900-talet kollapsa. Om orsakerna till denna högstående kulturs undergång är forskarna oense. Vissa menar att det var ett uppror mot den härskande klassen, andra talar om matbrist på grund av för lite nederbörd. Mayaindianerna levde under flera tusen år och deras ättlingar lever idag i ett brett område som sträcker sig från södra Mexiko ner till El Salvador.

Den mycket avancerade mayakalendern var ett system av flera enstaka kalendrar som användes av Maya-folken i det förcolombianska Centralamerika. Kalendrarna var ett uttryck för mayakulturens besatthet av att ha koll på tiden och de anknöt till astronomiska observationer av solår, månår och Venus synodiska perioder. Det fanns också andra matematiskt väl definierade tidsperioder, som hade rituella ändamål utan synbar anknytning till kända naturcykler. Mayaindianerna baserade sin matematik på talet 20.

Museo de Antropologia, Mexico. Bild: Derek Vinyard Flickr.com (Creative Commons)

Avancerad tideräkning

Den mayanska tideräkningen blev då en komplicerad historia genom att de olika kalendrarna kunde synkroniseras och låsas mot varandra på flera sätt. Så gav kombinationerna upphov till andra längre tidscykler. Hos andra mellanamerikanska kulturer återfinns också element av detta. Huvuddragen av denna kalender baseras på ett system som har varit i allmänt bruk i området ända från 600-talet f.Kr. Det har flera karakteristiska detaljer gemensamma med tidigare centralamerikanska civilisationer, såsom zapoteker, olmeker, mixteker, och senare också aztekerna.

Den mayanska staden Tikal i Guatemala. Bild: tonygalvez Flickr.com (Creative Commons)

Katun och Baktun – vaddå?

Det mayanska ordet för dygn är kin och tjugo kin är en uinal. Arton uinal blir ett Tun; tjugo Tun bildar Katun, tjugo Katun utgör en Baktun. Maya hade framförhållning och det fanns inte mindre än fyra högre-ordnings cykler: Pictun, Calabtun, Kinchiltun, och Alautun (en Alautun blir cirka 63 miljoner år).

Museo de Antropologia, Mexico. Bild: Derek Vinyard Flickr.com (Creative Commons)

Mayakalenderns stora årscykel, era, omfattar 13 Baktun, tiden 3114 f.Kr. – 2012 e.Kr., med Holocen notation 6887 – 12012 ( Holocen era är namnet på en föreslagen kalenderreform, som anknyter till den Gregorianska kalendern, men den sätter år 10 000 f. Kr. som epok för den gällande eran.). Vid det valet verkar talmystik snarare än någon naturlig cykel ha spelat in. Att lägga märke till idag är att cykeln slutar den tjugoförsta december 2012, vilket enligt mayorna betydde att det är då när jordens undergång kommer att ske.

Källor: www.authenticmaya.com, Wikipedia/mayakalendern samt Världens resor

Webbredaktör Venla Sandgren studerar nordiska språk vid Helsingfors universitet och naturvetenskaper på sin fritid. Venla är en passionerad upptäcktsresande och rytmdiggare, vilket syns i hennes livslånga intresse för latinamerikansk musik, steppdans och letandet efter den perfekta rytmkombinationen.