Arkiverad

Skrivtävling: Visionär 20X0

Aktiviteter Kreativa tävlingar
Publicerad: 03.12.2008

Förbundet för lärare i historia och samhällslära, IBM, Heureka och tidningen Tiede – lehti arrangerar skrivtävlingen Visionär 20X0 vars mål är att öka kunskapen om förändringarna i vår egen närmiljö – hemmen, gatorna, butikerna och kontoren.

Skriv en essä eller en fritt formulerad text om livet i framtiden. Temat är det omgivande samhället, hemmet, gatorna, butikerna och kontoren. Använd din fantasi och det givna materialet.

Instruktioner, tävlingsklasser och pris

Tävlingstid är 1.11.2008–27.2.2009.

Läraren väljer skolans tre bästa bidrag. Uppgifterna postas i ett kuvert på adressen:

Visionär 20X0
Mechelingatan 15 B 36
00100 Helsingfors

Svaren kan också sändas elektroniskt på adressen miia.itanen@fi.ibm.com. Kuvertets poststäm-pel eller e-postmeddelandets avsändningsdatum bör vara senast den 27.2.2009. Den lärare som skickar tävlingsbidrag får en IBM minnespinne som minne.

Varje tävlingsbidrag bör förses med elevens namn, skoland namn, den sändande lärarens kontaktuppgifter samt uppgifter om tävlingsklass. Bidragen returneras inte. Arrangörerna förbehåller sig rätten att publicera bidragen i sina egna publikationer. Dessutom kommer Heureka att använda alstren i uppbyggandet av utställningen Tulevaisuus 20X0/Framtiden 20X0.

Tävlingen har två klasser:
1. Grundskolans 9: ondeklassister
2. Gymnasieelever

De tre bästa i båda klasserna belönas enligt följande:
1. Bärbar dator
2. 200 €
3. 100 €

Dessutom förrättas en utlottning av 20 st. Inträdesbiljetter för 2 personer till Heureka bland alla som deltar i tävlingen.

Uppgiften

Bekanta dig med det material som finns på materialsidorna. Skriv på basen av materialet en essä eller en fritt formulerad text inom något av följande teman. Du kan själv skaffa mera material. Kom ihåg att hänvisa till de källor du använder. Det räknas som en merit om du kan förena kunskap från olika läroämnen och –områden.

• Vad skulle överraska alla?
• Den nya sammanhållningen. Uusi yhteisöllisyys?
• Vilken stor idé funderar du på?
• Vilken av de uppfinningar som du redan har hört om, kommer att revolutionera allting?
• Vad i oss är föränderligt, vad är bestående?

I din text kan du t.ex. begrunda din närmiljö: Vilka förändringar sker i hemmen, på gatorna, i butikerna och på jobben? Hur syns teknologin och uppfinningar i de här förändringarna?