Arkiverad

Öppna munnen, visa ditt liv

Temaartiklar Idrott & hälsa
Publicerad: 28.11.2008

Tandläkarstolen lockar inte barn till pratsamhet, men en titt i munnen säger mycket.

Hos tandläkaren. Bild: GR Digital Kid Flickr.com (Creative Commons)

Särskilt i fattigare länder kan man av tänderna hos barn under skolåldern dra slutsatser om barnets familj, ekonomiska situation och till och med om dess självkänsla, berättar A. Basak Cinar, som disputerar i oral hälsovetenskap. I sin avhandling, som tog sju år att slutföra, jämför Cinar tandhygienen hos barn i Finland och Turkiet. Resultaten från Turkiet är ofta dystra.

Förebyggande tandvård finns inte alls i praktiken. Ungdomarnas tänder är ofta redan i mycket dåligt skick när tandläkaren ingriper.

Lösningen på problemen är i princip enkel. Skolbarnen borde borsta tänderna regelbundet och gå på regelbundna tandkontroller.

Det är ett problem att dåligt utbildade föräldrar ofta inte begriper hur viktigt det är att borsta tänderna eller hur munhygienen påverkar hälsan i allmänhet. Barnens självuppfattning speglar sig också i munnen.

Ju mera man uppskattar sig själv, desto bättre sköter man också om sina tänder. Ett barn med bra tänder har större sannolikhet att klara sig bra i skolan än ett barn med dåliga tänder, berättar Cinar, som har intervjuat och undersökt över sex hundra 10-12-åringar i Kadikoy i Istanbul.

Tandläkaryrket är respekterat och välavlönat i Turkiet. Varför kom Cinar då att börja jobba med ett långvarigt och sämre betalt forskningsprojekt vid Helsingfors universitet?

Problemen inom tandvården i Turkiet blir inte bättre med kliniskt arbete. Det behövs en mera omfattande förändring, där jag hoppas att kunna vara till hjälp.

Följande projekt är redan färdigt planerat.

Nu redde vi ut orsakerna. Härnäst vill jag undersöka hur man kan hjälpa upp situationen.

Text: Juha Merimaa
Översättning: Eva Wahlström

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter