Arkiverad

Månadens video: Titta på ljud!

Aktiviteter Ur nätets gömmor
Publicerad: 26.11.2008

Är det möjligt att se ljud?
Rätt svar är: ja!

Ljud är en tryckvåg i luften. Det här försöket visar hur tryckvågen kan sätta föremål i ljudets väg i rörelse och hur vibrationen i ett membran förändras med ljudets frekvens.

I experimentet har Per Beckman spänt upp en diskhandske över en papprulle så att handsken formar ett membran och sedan satt rullen över en datorhögtalare. Membranet sätts i rörelse av tryckvågen från högtalaren.

För vissa frekvenser ligger saltkornen alldeles stilla längs linjer på membranet, medan de skakas bort från andra delar. Att saltet ligger stilla innebär att membranet är stilla just där.

Membran i musiken – membranet fungerar som ett trumskinn. När man slår på det sätter man igång många olika svängningar som dock snabbt dämpas av spänningen i membranet. Våra trumhinnor är också membran som sätts i svängning av ljudvågor som når våra öron.

Så, kort och koncist:

  • Ljud är en fysisk tryckvåg (förtätningar och förtunningar) i luften och kan därför sätta föremål i rörelse
  • Det finns två-dimensionella stående vågor
  • En nod innebär ett område som är stilla

Obs! Det kommer lätt in salt i högtalaren när man gör försöket. Pers högtalare verkade inte ta skada av det, men ni kanske inte ska använda dyra högtalare.

Du kan läsa mer här:
www.fysik.org