Arkiverad

Hur utvecklas aerosolpartiklar?

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 14.11.2008

Partiklar i fast eller flytande form som svävar i luften kallas aerosolpartiklar. De varierar i storlek mellan en miljondels millimeter till en knapp millimeter. Aerosolpartiklar påverkar vårt liv på flera olika sätt: de verkar som en motkraft mot växthusgaserna och har därmed alltså en inverkan på klimatet och de påverkar människors hälsa.

Foto: Veikko Somerpuro

- Partiklarna kan orsaka inte bara luftvägssjukdomar, utan även hjärtsjukdomar när de via andningen förs över till blodomloppet, berättar Markku Kulmala, professor i fysik vid Helsingfors universitet. Kulmala har utnämnts till akademiprofessor vid Finlands Akademi och hans artikel ”How Particles Nucleate and Grow” gavs ut i den vetenskapliga tidningen Science. I sin översikt redogör Kulmala allmänt för vad man för närvarande vet om hur aerosolpartiklar bildas och växer.

Trots teoretiska och experimentella ansträngningar har man inte kommit till full visshet om mekanismerna bakom bildningen av småpartiklar. Det mest sannolika är att partiklar bildas genom samverkan av svavelsyra-, ammoniak- och vattenånga. Därefter växer partiklarna när organiska ångor kondenseras på deras yta. Sådana ångor uppkommer som biprodukt i bland annat fotosyntesen och olika industriprocesser.

- Partiklar som är mycket små kolliderar med ytor och blir kvar där. Partiklar som däremot växer sig tillräckligt stora kan färdas långa vägar genom luften, konstaterar Markku Kulmala.

En utmärkt metod för att undersöka mekanismerna för tillkomsten av och tillväxten hos aerosolpartiklar är kontinuerliga mätningar. Man har nått betydande resultat på en forskningsstation i Värriö i östra Lappland. Luften är i allmänhet ren i Värriö, men vid vind från en viss riktning ligger stationen inom räckhåll för luftföroreningar från Kolahalvön.

Text: Tapio Nurminen
Översättning: Valtasana Oy

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter