Arkiverad

C-vitamin förkortar sjukdomstiden

Temaartiklar Idrott & hälsa
Publicerad: 31.10.2008

Enligt Harri Hemilä, universitetslektor vid Helsingfors universitets institution för folkhälsovetenskap har man goda grunder för att ta ett tillskott av vitaminer i samband med infektioner. Människan är nämligen den enda däggdjursart som inte själv kan producera C-vitamin.

Bild: Peter Gerde (Creative Commons)

C-vitamin är en viktig del av människokroppens immunförsvar, men vitaminhalten i de vita blodkropparna och urinen går ner när influensan slår till.

C-vitaminets betydelse för vården av influensa har enligt Hemilä betvivlats närmast till följd av feltolkningar av forskningsresultat. Otillförlitliga översikter har presenterats i flera läroböcker.

Många studier har kommit fram till att C-vitamin är nyttigt. Till exempel minskade dödligheten vid infektionssjukdomar bland djur till följd av vitamintillskott.

Även om man skulle äta kilovis med apelsiner kan C-vitaminet inte hindra influensa. Däremot kan man förkorta sjukdomstiden något med C-vitamin.

För vuxna blev sjukdomstiden 8 procent kortare till följd av vitamintillskottet, medan motsvarande siffra för barn var 14 procent. Det innebär en eller två dagar.

För att man ska kunna förkorta sjukdomstiden måste man enligt Hemilä börja ta vitaminet genast när de första symptomen på influensa visar sig. Att börja med vitamintillskott sedan influensan avancerat halvvägs lättar inte på känslan av att vara tilltäppt.

Vuxna borde ta 6 gram C-vitamin per dag, vilket motsvarar ca 16 kilo apelsiner. För barn är 2 gram lämplig dos. Normalt intag av C-vitamin är ca 100 milligram per dag, så det innebär således en mycket stor ökning.

Enligt Hemilä kan man ta C-vitamin i mycket stora doser utan att äventyra säkerheten. Inga större skadeeffekter än magbesvär har observerats.

Vid undersökningar har man injicerat upp till hundra gram C-vitamin direkt i blodet, utan att skadeeffekter har uppkommit, konstaterar Hemilä.

Text: Mirja Mäenpää
Översättning: Valtasana OY

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter