Arkiverad

Xenotransplantation - vad är det för något?

Temaartiklar Idrott & hälsa
Publicerad: 24.10.2008

Xenotransplantation, det vill säga organtransplantationer mellan olika arter, har varit ett hett diskussionsämne i vetenskapsvärlden ända sedan år 1902, då kirurgen H. Ullman i Wien transplanterade en grisnjure till en människas arm.

Behovet av organtransplantationer ökar hela tiden. Bild: PieterMusterd (Creative Commons)

Organtransplantationen misslyckades, och inte heller senare försök har burit frukt. Mellan åren 1966 och 1993 gjordes elva levertransplantationer från apor till människor, och en från gris till människa; alla patienter dog inom ett par månader efter operationen.

- För att citera mina lärofäder: xenotransplantationen har funnits precis bakom hörnet i 30 års tid och gör det alltjämt, säger professor Krister Höckerstedt, överläkare vid HUCS klinik för organtransplantations- och leverkirurgi.

Xenotransplantation är förknippat med en mängd problem, bland annat svåra avstötningsreaktioner mellan olika arter, livsfarliga virus som eventuellt kan överföras i samband med transplantationer, samt etiska aspekter. Apor och grisar har visat sig vara de lämpligaste donatordjuren, men grisar bär på annorlunda proteiner än människan, vilket skapar problem. I grisens blodomlopp cirkulerar en sockermolekyl som människan har antikroppar emot. Det äggviteämne som uppkommer till följd av detta förstör det transplanterade organet inom loppet av några minuter.

- Det finns tiotusentals små skillnader också mellan varandra närstående arter, vilket förklarar varför det är så svårt att genomföra xenotransplantation, säger Höckerstedt.

Trots svårigheterna bedrivs livlig forskning kring xenotransplantation runtom i världen, och under årens lopp har man gjort framsteg. Avstötningsreaktionen har delvis kunnat förhindras genom genmanipulering av grisar. Man har även kunnat pröva medicinering mot avstötningen vid organtransplantationer mellan apor och grisar.

Oberoende av om organdonatorn i framtiden är en gris eller en apa, har behovet av organtransplantationer hela tiden ökat. År 2004 gjordes rekordantalet 276 transplantationer i Finland. 300 patienter köar enbart för att få en ny njure.

Ett krasst faktum är att 20-30 patienter årligen avlider i organtransplantationsköerna. Förutom att försöka transplantera organ från djur borde man alltså också komma på andra lösningar.

- Mitt recept är flera transplantationer från hjärndöda patienter, säger Höckerstedt.

Text: Kai Maksimainen
Översättning: Valtasana Oy

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter