Arkiverad

Den tredimensionella CityWall-väggen ger inspiration

Temaartiklar Teknik & uppfinningar
Publicerad: 22.10.2008

Stadsnaturens förmåner och olägenheter kan upplevas vid en tredimensionell beröringsskärm på Glaspalatsets vägg i Helsingfors centrum. Videon om CityWall har redan setts av 28 500 besökare på YouTube.

På CityWall-väggen vid Glaspalatset öppnades den 8 oktober 2008 en interaktiv utställning som visar exempel på förmåner och olägenheter som stadsnaturen kan ge för människorna. Utställningen arrangeras som samarbete mellan Forskningsinstitutet för Informationsteknologi HIIT och Finlands miljöcentral SYKE.

CityWall är en stor elektronisk beröringsskärm dit vem som helst kan skicka bilder och kommentarer genom webbtjänsten Flickr. Innehållet på beröringsskärmen kan kommenteras också genom att använda ett tangentbord som finns vid väggen eller genom textmeddelanden.

CityWall fungerar för första gången tredimensionellt och visar flera tidssekvenser på samma gång. Det är meningen att utställningen bearbetas och kompletteras hela tiden. Avsikten är att väcka diskussion om stadsnaturens betydelse i människornas vardag.

När utställningen öppnas visar skärmen bilder, kommentarer och videosnutt som visar hur naturen betjänar människor men också ställer till förtret. Till exempel ett enskilt träd kan skydda mot solsken, vind och damm och göra stadslandskapet vackrare, men det kan också ge symptom hos pollenallergiker eller vara ett hot för trafiken.

Många förändringar i nytto- och olägenhetsaspekterna kring naturen beror åtminstone delvis på förändringar som människan själv orsakar. Till exempel kaninerna har lyckats etablera ett varaktigt bestånd i Helsingfors delvis för att klimatet har blivit varmare. Utsläppta tamkaniner kan numera övervintra i stadsmiljön.

Utställningen vill väcka diskussion om vilka naturliga olägenheter människorna bara bör anpassa sig till, vilka bör åtgärdas, hur olägenheterna kan minskas och vad man borde göra för att människorna skulle få mera positiva naturupplevelser. HIIT och SYKE kommer att använda utställningen för forskningsändamål. Avsikten är att utreda vilka positiva och negativa aspekter människor lyfter fram och hur den interaktiva beröringsskärmen fungerar som hjälpmedel för diskussionen kring aktuella miljöfrågor.

Mer information om CityWall:
http://citywall.org/

Källa:
Finlands Miljöcentral SYKE