Arkiverad

Rymden i berget

Bloggar I vintergatans virvlar
Publicerad: 15.10.2008

Staden Nyrölä med 200 invånare har förutom ett eget observatorium och en egen asteroid nu också ett eget planetarium. Planetariet är helt unikt i en bemärkelse.

Bergsplanetariet rymmer ett femtiotal personer.

I Nyrölä by i Jyväskylätrakten, långt ifrån stadens ljus, finns en backe från vilken man kan se långt bort. Där har man upptäckt bl.a. två asteroider, varav den ena har fått sitt namn efter staden.

I närheten av observatoriet som blev färdigt år 1997 har man i april öppnat ett planetarium beläget – inte bredvid – utan under observatoriet. Finlands tredje fasta planetarium ligger nämligen inne i sten. Enligt Ilpo Kuusela, chefen för planetariet, finns ingen annanstans i världen ett planetarium som skulle vara byggt i ett berg.

Tillsvidare har 1,4 miljoner euro investerats i planetariet som befinner sig mitt på landsbygden. Skall detta nu vara vettigt?

De inledande dagarna har visat att människor är intresserade. Idéer måste modigt slutföras, svarar Kuusela.

Bergsplanetariet har man med hjälp av bastun och naturstigar försökt göra till ett turistmål. På insidan ser stjärncentret förvånansvärt rymligt ut. Men så har också tretusen kubikmeter sten avlägsnats.

Vetenskap och Sci-fi som filmupplevelser

Med hjälp av ett datorprogram kan man på planetariets filmduk t.ex. projicera Jyväskyläs stjärnhimmel som den skulle se ut på våren utan solljus. Det virtuella universumet som programmet skapat kan man fritt vrida och vända på.

Vid sidan om stjärnföreställningarna visar bergsplanetariet filmer. Åtminstone vid besökstillfället dominerades berättarrösten i en film om universum onödigt mycket av musiken. Man har tänkt utöka planetariets filmrepertoar med också andra filmer än sådana som har med astronomi att göra.

Samma digitala teknik används i bergsplanetariet som i vetenskapscentret Heurekas stora planetarium som öppnades i slutet av förra året. I jämförelse med Heurekas planetarium är bergsplanetariet rent ut sagt intimt.

Fördelen med en liten sal är styrkan av upplevelsen som åskådarna får. När man sitter och tittar på en film som utspelar sig i en pyramids gångar känns det som att man själv på riktigt skulle vara med och ta del av det. Bergsplanetariets personal planerar också egen filmproduktion. I framtiden kanske det är en finländsk sci-fi film som fängslar en i planetariets filmsal.

Människorna bakom “Star Wreck” har anmält sig intresserade, ifall finansiärer hittas, berättar Kuusela.

Bergsplanetariet:
http://www.kallioplanetaario.fi/ (på finska)

Teemu Rajala Författaren av den här artikeln, Teemu Rajala studerar och forskar i fysikalisk kemi. Hans texter kan man också stöta på i Wikipedia.