Arkiverad

Djurens Vecka: Akta djuren i trafiken!

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 09.10.2008

Varje år dör flera miljoner djur i trafiken i Finland, och det antalet vill Åbo djurskyddsförening nu minska på. Därför arrangerar djurskyddsföreningen i höst en kampanj som uppmanar folk att akta djuren i trafiken.

Älg vid Dalarövägen 3 i Sverige funderar på hur den skulle korsa bilvägen. Bild: Nils Öhman (Creative Commons)

- Alla har en skyldighet att stanna bilen och se hur djuret mår efter en olycka, säger Britt-Marie Juup på Åbo Djurskyddsförening.

Enligt Juup ska man givetvis akta i trafiken och inte stanna hursomhelst efter olyckan, speciellt om man har hög fart. Då gäller det att hitta ett passligt ställe att stanna och därefter gå fram till djuret.

Om det är frågan om ett mindre djur som har skadat sig svårt ska man avliva djuret själv så att det inte lider en plågsam död. Men om det är frågan om små skador så kan man föra djuret till någon lokal djurskyddsförening som kan ta hand om djuret, säger Juup.

Åbo Djurskyddsförening vill med sin kampanj “Akta djuren i trafiken” påminna alla som rör sig på vägarna att det på dem rör sig mycket djur också.

- På hösten och vintern då dagarna är korta och mörka är det verkligen svårt att i tid hinna se djur som korsar vägen. På våren och sommaren igen finns det mycket djurföräldrar, och senare på sommaren djurbarn, med i trafiken, påminner Juup.

Så här kan du göra

Med kampanjen vill Åbo Djurskyddsförening och Britt-Marie Juup ge lite tips om vad var och en kan göra för att minska antalet djuroffer i trafiken:

• Sakta farten, ens lite, så har både förare och djur bättre möjligheter att märka varann och hinna väja!

• Om olyckan ändå inträffar, skall man känna sitt ansvar och stanna på ett TRYGGT ställe för att kolla hur det gick för djuret!

• Döda djur skall, om möjligt, flyttas åt sidan så att inte följande djur, som kommer för att äta upp det, också blir överkört.

Om djuret lever men är allvarligt skadat:

• Du bör inte själv försöka avliva skadade djur, om du inte är van att handskas med vilda djur.

• Stora skadade vilda djur anmäler man till nödcentralen tel. 112 varifrån man ombesörjer hjälp till platsen. Ge en så detaljerad vägbeskrivning som möjligt, berätta hur platsen är märkt och vilket djur du har krockat med. Berätta om djuret är skadat och, om möjligt, dess flyktväg.

En påkörd älg. Bild: popdakar (Creative Commons)

Du måste alltså meddela polisen och markera platsen om du krockar med något av följande djur:

 • björn
 • varg
 • järv
 • lo
 • älg
 • hjort
 • rådjur
 • utter
 • vildsvin
 • mufflonfår
 • örn

• Sällskapsdjur, t.ex. hundar och kattor, skall alltid föras till dejourerande veterinär för vård. Det är också sakligt att anmäla om ett dött sällskapsdjur till närmaste djurskyddsövervakare eller till polisen – någon saknar ju sitt sällskapsdjur och också en sorlig nyhet är bättre än osäkerheten! Kom dock alltid ihåg att din egen och alla andra trafikanters säkerhet går före allt annat!

Intervjun och råden är hämtade från
svenska.yle.fi
samt från
Naturvårdsverket