Arkiverad

Djurens Vecka: Hemligheten bakom den nakna hunden

Forskning & forskare
Publicerad: 07.10.2008

Genfelet som orsakar medfödd hårlöshet har klarlagts. Fortsatt forskning kan också leda till en lösning på frågan varför människor har hår på huvudet.

Bild: Tommy Gildseth (Wikipedia, GNU Free Documentation License)

Man har redan tidigare känt till att rasegenskaperna hos hårlösa hundar orsakas av en gen. I en undersökning som nyligen publicerades i tidskriften Science fann forskarna en förändring i en gen kallad FOXI3. Den lokaliserades till kromosom 17 i hundens arvsmassa.

En mutation i genen ger upphov till en utvecklingsstörning, ektodermal dysplasi hos hundar. Dessa hundar är hårlösa eller har mycket gles päls och de har en avvikande tanduppsättning. Numera känner man till tre hundraser med denna mutation: mexikansk, peruansk och kinesisk nakenhund.

Hunden ärver genfelet av den ena föräldern. Nedärvning av genfelet från båda föräldrarna leder till död redan i fosterstadiet.

Hårlösheten och tandförändringarna är inte dödliga i sig. Genen måste alltså ha viktigare uppgifter under fosterutvecklingen, säger en av forskarna i gruppen som studerat genen, docent Kirsi Sainio vid institutionen för biomedicin.

FOXI3-genen påverkar utvecklingen av hudens yttre organ. Den producerar också ett protein som reglerar expressionen av andra gener.

Undersökningen av en genmutation som nedärvts från båda föräldrarna, dvs. en homozygot genmutation, kan ge en närmare uppfattning av var genen verkar.

Undersökning av den här genen öppnar nya perspektiv på fosterutvecklingen, påpekar Sainio.
Eftersom en homozygot mutation orsakar fosterdöd, kan man fortsätta forskningen först när man har fått en musmodell som beskriver mutationen.

Samma FOXI3-gen finns hos de flesta däggdjur, också hos människan. Människan ser ju ut litet som de hårlösa hundraserna: för det mesta hårlös, men med sporadiska hårtofsar här och där – på samma ställen som hos de hårlösa hundarna.

Hos oss beror hårlösheten dock inte på det här genfelet, säger Sainio.

Däremot kan fortsatta forskningar avslöja varför människan har hår just på huvudet.

Text: Hertta Vierula
Översättning: Eva Wahlström

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter