Arkiverad

Grattis till Millenniumpriset, professor Robert Langer!

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 26.09.2008

Det finländska Millenniumpriset skapades inför millennieskiftet för att belöna teknologiska innovationer som uppfyller kriteriet att vara speciellt nyttiga för människan och mänskligheten.

Millenniumpristagaren Robert Langer har lätt att le. Foto: Millennium Prize Image Bank

Priset utdelades första gången 2004 till Sir Tom Bernars-Lee för hans utveckling av World Wide Web (www) och andra gången 2006 till Shuji Nakamura för hans revolutionerande upptäckt av det blå LED-ljuset. Utnyttjande av LED-teknologin kan leda till enorma energiinbesparing inom en nära framtid.

Vid utdelningen av årets Millenniumpris tillämpades en ny procedur: fyra kandidater nominerades som finalister vilka alla mottog ett hederspris på 115 000 €. Alex Jeffreys DNA-fingeravtryck revolutionerade den kriminaltekniska vetenskapen och metoderna för att fastställa släktskap. Andrew Viterbi utvecklade Viterbis Algoritm vilket är en felkorrigeringsteknik för trådlösa kommunikationsmedel, t.ex. mobiltelefoner. Den fjärde prisbelönade innovationen, en optisk förstärkare av ljuskabelnätet som flerfaldigat det globala datanätets överföringskapacitet, utvecklades av Emmanuel Desurvire, Randy Giles och David Payne.

Vid prisutdelningen i Finlandiahuset 11.6.2008 avslöjades sedan att professor Robert Langer, MIT (Massachusetts Institute of Technology), är mottagaren av det egentliga Milleniumpriset på 800 000 €. Ur prismotiveringen framgår att Robert Langer belönas för en lång serie biomedicinska innovationer som medger exakt dosering av komplicerade mediciner just på det ställe i kroppen där medicinen verkligen behövs.

Grattis till alla pristagare!. Foto: Millennium Prize Image Bank

Denna behandlingsform är av avgörande betydelse vid många cancersjukdomar, inte minst i hjärnan där blodbarriären förhindrar oralt intagna mediciner att fungera. Genom att i hjärnan operera in en polymermatris som långsamt docerar medicinen och sedan löser upp sig själv kan remarkabla effekter uppnås! Bland övriga innovationer kan man nämna konstgjord hud som utnyttjas för att sköta svåra brännskador. Professor Langers innovationer utnyttjas årligen för att behandla över 100 miljoner patienter. Han har publicerat över 600 patent som utnyttjas vid mer än 200 företag, av vilka han själv varit med och grundat ett flertal.

Också vid Åbo Akademi bedrivs motsvarande forskningsverksamhet bl. a. inom fysikalisk kemi där Jessica Rosenholm nyligen framlade sin doktorsavhandling inom läkemedelsdosering.

Millenniumpriset utdelades i en fullsatt Finlandiasal av republikens president Tarja Halonen i närvaro av bl. a. ett flertal universitetsrektorer. TkF:s (Tekniska fakulteten vid Åbo Akademi) dekanus Mikko Hupa är medlem i den internationella urvalskommittén med åtta erkända experter inom olika teknologiområden. Hans företrädare i kommittén var jag, professor emeritus Bengt Stenlund, som uttalar min stora glädje över att det var just Robert Langer som fick motta årets Millenniumpris!

Langer anses höra till världens mest produktiva forskare.

Bekanta dig med Milleniumpriset och pristagarna på Millennium-prisstiftelsens hemsida:
www.millenniumprize.fi

Artikelns författare Bengt Stenlund är tidigare rektor för Åbo Akademi. Han har lång erfarenhet av universitets- och forskningsutvärdering och har även varit engagerad i universitets- och forskningspolitiska frågor på nationell, nordisk och europeisk nivå. Han har varit medlem i Urvalsgruppen för Milleniumpriset och verkar nu som projektutvecklare i Resurscenterprojektet.