Arkiverad

Diamanter i Finland?

Natur & miljö
Publicerad: 18.09.2008

Tanken på att hitta diamanter i Finland kan förefalla långsökt. Sedan början av 1980-talet har man i Finland dock hittat kimberlitiska bergarter som innehåller den glänsande och eftertraktade prydnadsstenen.

Kimberliterna är uråldriga, ofta små och mycket sällsynta vulkaniska bergarter, som i utbrott kommit upp till ytan från 200–300 kilometers djup för miljoner år sedan, säger filosofie magister Marjaleena Lehtonen.

Lehtonen utredde i sin doktorsavhandling i geologi vilken diamantpotential den finländska berggrunden har. Samtidigt sökte hon ny information för lokalisering av diamantförekomster.

Hittills har man upphittat omkring tjugo kimberlitförekomster på några hektar i Finland. Enligt Lehtonen är diamanthalten blygsam i jämförelse med förekomsterna hos världens bäst kända diamantproducenter, såsom Kanada och Afrika.

Kvaliteten på diamanterna som upphittats i Finland är dock tillräckligt hög för smycken. Lehtonen säger att det finns en möjlighet att göra ekonomiskt intressanta fynd av diamantförekomster.

Östra och norra Finland hör till ett område med berggrundsbildningar som sträcker sig in i Ryssland och till Arkhangelsk, där man hittat diamantförekomster i världsklass.

Den hittills största diamant som hittats i Finland är 5 millimeter i diameter och väger 1,2 karat.

Även om diamanthalten är liten i de kimberlitförekomster som man till dags dato upptäckt i Finland, lockar den fina infrastrukturen prospekteringsbolag till vårt land. Bland annat sänker det fina vägnätet totalkostnaderna för prospekteringen i betydande grad.

Att hitta nya kimberliter är dock inte lätt, eftersom de ofta ligger under jordlager som är tiotals meter tjocka.

Lehtonens forskning ger ädelstensjägarna nytt hopp. Hennes avhandling klarlägger vilka mineraler som förekommer i marken i närheten av kimberlitförekomster. I samband med arbetet lokaliserades en ny fyndighet i Kaavi.

Text och foto: Simo Salmela
Översättning: Valtasana Oy

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter