Arkiverad

Vad är tid?

Temaartiklar Stjärnor & rymden
Publicerad: 12.09.2008

Begreppet tid är en självklarhet för människan. En timme har ett visst antal minuter, ett dygn har ett visst antal timmar, ett år har ett visst antal dygn. Mera sällan blir tidens egentliga väsen föremål för betraktelse.

Foto: Nana S (Creative Commons)
Tiden går hela tiden, och den följs upp med hjälp av klockor och kalendrar. Den kan emellertid inte studeras i mikroskop, och kan inte göras till föremål för experiment. Tiden går ändå. Vi kan bara inte exakt säga, vad det egentligen är som sker.

Tiden visar sig för oss genom förändringar. Den syns t.ex. i månens kretslopp runt jordklotet. Tidens gång hör också intimt samman med begreppet rymd.

Rymden, eller universum, uppkom enligt den allmänna relativitetsteorin för 13,7 miljarder år sedan vid urexplosionen. Före det fanns all materia sammanpackad i en oändligt liten punkt. Punkten innehöll bl.a. den materia som senare gav upphov till solen, jorden och månen – de himlakroppar som berättar för oss om tidens gång.

Före urexplosionen fanns varken rymd eller tid.

I relativitetsteorin börjar begreppet tid vid urexplosionen på samma sätt som breddgraderna börjar vid nordpolen. Från nordpolen går det inte att ta sig längre norrut, förklarar professorn i kosmologi Kari Enqvist.

En av tidens märkligaste egenskaper är just att den mäts med hjälp av rörelse och att den också framträder genom rörelse.

Enligt den allmänna relativitetsteorin kan rymdens utveckling leda till universums sammanbrott. Materian skulle åter koncentreras i en oändligt liten punkt och samtidigt skulle tiden som begrepp upphöra att existera så som vi upplever den.

Nutida observationer stöder inte uppfattningen om ett sammanbrott, utan avståndet mellan galaxerna ökar med hög hastighet, säger Enqvist.

Ytterligare information om ämnet på Kari Enqvists webbsidor på adressen
http://www.physics.helsinki.fi/~enqvist/.

Text: Simo Salmela
Översättning: Valtasana Oy

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter