Arkiverad

Den traditionella abikursen blev en lyckoträff, igen!

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 03.09.2008

Den avgiftsfria kursen gav en heltäckande bild av de olika kemigrenarna samt fysik som är representerade vid Åbo Akademi.

Foto: Harraz (Creative Commons)

Den traditionella sommarkursen i kemi- och fysiklaborationer vid Åbo Akademi har under årens lopp fått ett smeknamn som ”abikurs”. Kursen ordnades nu för 17e gången under tiden 4-8.8.2008. Kursen får understöd av Svenska Matematiklärarföreningen och Matematiskt naturvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Arrangemangen för årets kurs sköttes av Carl-Mikael Tåg.

Den avgiftsfria kursen ger en heltäckande bild av de olika kemigrenarna samt fysik som är representerade vid Åbo Akademi. Under kursen får eleverna själva göra praktiska laborationer i analytisk-, organisk-, oorganisk- och fysikalisk kemi samt fysik. Detta ger deltagarna en bra bild av de naturvetenskapliga ämnena i praktiken. I år var antalet gymnasielever som deltog 33. Det intressanta med kursen är att skolorna som deltagarna kommer ifrån har en stor geografiska spridning, precis som akademins normala studenter. Kursdeltagarna kom från Nyland, Åboland, Österbotten och Birkaland.

Artikelns författare Otto Långvik är doktorand inom organisk kemi. Han är inriktad på att utveckla framställningsmetoder där man kombinerar olika katalysatorer i en och samma reaktion. Före nuvarande anställningen jobbade han ett par år i industrin.