Arkiverad

Finsk spetshund ger sitt bidrag till epilepsiforskningen

Idrott & hälsa
Publicerad: 02.09.2008

Den finska spetshunden är till stor hjälp för epilepsiforskningen. På Helsingfors universitets djursjukhus utförs genforskning som väntas leda till nya rön om ärftlig human epilepsi.

Bild: Suomen pystykorvajärjestö.

Hos den finska spetshunden förekommer samma typ av epilepsi som hos människan. Med hjälp av genetisk undersökning av hundar kan man utröna bland annat ärftligheten i human epilepsi, berättar Marjatta Snellman, professor i klinisk veterinärmedicin.

Enligt Snellman väntas genforskningen bidra till upptäckten av nya epilepsigener hos människan.

6,5 procent av de finska spetshundarna lider av epilepsi medan andelen epilepsifall bland övriga hundraser ligger kring en procent.

Över huvud taget har hundar många sjukdomar som pekar på epilepsi och därför är det svårt att diagnostisera sjukdomen. När vi nu med hjälp från olika samarbetsinstanser kan kombinera vår forskning med human medicin kan vi utföra dyra och komplicerade åtgärder som gör diagnostiseringen av epilepsi lättare, säger Snellman.

Med hjälp av samarbetet kan man utföra epilepsiundersökningar på hundar, dvs. magnetröntgen, fdg-pet-röntgen samt EEG, allt sådant som även används för diagnostisering av human epilepsi.

Målet för vår undersökning är att få ny information om epilepsi hos finsk spetshund såväl som hos andra raser, liksom även att utveckla bättre behandlingsmetoder och förädlingsåtgärder.

För närvarande behandlas epilepsi hos hundar med läkemedel som belastar kroppen så mycket att djuren förlorar sin arbetsförmåga.

Vi förväntar oss att forskningen ska leda till att vi kan lokalisera de gener som orsakar epilepsi. Vårt syfte är även att utveckla ett gentest som kan tas i bruk så snart som möjligt, berättar Snellman.

Text: Mirja Mäenpää
Översättning: Valtasana OY

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter