Arkiverad

Finns det liv utanför jorden?

Stjärnor & rymden
Publicerad: 31.08.2008

Astrobiologi är ett nytt interdisciplinärt forskningsområde som fokuserar på att utreda förutsättningarna för och möjligheterna till liv i världen utanför jorden.

Bild: ESO

Utöver astronomiska observationer och biologisk forskning omfattar astrobiologi bland annat också matematik, kemi, geofysik och meteorologi.

Vår planet är knappast den enda där det förekommer liv, även om inga observationer hittills gjorts som skulle bekräfta detta antagande.

Det är sannolikt att det existerar liv också på annat håll i vårt praktiskt taget oändliga universum, säger Mikko Kaasalainen, docent vid Helsingfors universitets institution för matematik och statistik.

Enligt Kaasalainen finns det många planeter i rymden där det kunde uppstå liv.

Det bildas hela tiden nya planeter kring stjärnorna. En del av dessa har de rätta förhållandena för att det ska kunna uppstå liv.

Om det finns intelligent liv på andra planeter kan det vara av helt annan form än det vi är vana vid.

Hur definieras liv? Skulle vi ens känna igen livsformer som avviker från dem som finns på jorden? frågar sig Kaasalainen.

Utvecklingen av intelligent liv kräver tid och en stabil miljö.

Kanske kan evolutionen på någon planet ha nått så långt att urorganismer hunnit utvecklas innan förhållandena förändrats i en riktning som missgynnat utvecklingen, säger Kaasalainen.

Till exempel på jorden förändrades levnadsförhållandena för 65 år miljoner sedan, då en asteroid kolliderade med vår planet.

Vad som helst kan hända. Om inte denna asteroid hade träffat jorden skulle inte heller däggdjuren ha utvecklats till det de är i dag, menar Kaasalainen.

Närmare information om ämnet finns på
Mikko Kaasalainens
webbsidor

Text: Simo Salmela

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter