Arkiverad

Gåtan med de krympande måsarna

Natur & miljö
Publicerad: 19.08.2008

Tycker du också att måsarna har blivit mindre? Eller är det bara mina ögon som ljuger?

Man har antagit att klimatuppvärmningen gynnar djurindivider av mindre storlek och leder till att djurarterna faktiskt krymper.

Bild: villoks (Creative Commons)

I vissa undersökningar har man faktiskt upptäckt att djuren blir mindre och tolkat detta som en evolution som går ut på förändringar i arvsmassan. En färsk undersökning visar dock att förminskningen inte nödvändigtvis beror på förändringar i arvsmassan utan till exempel i näringen.

En internationell grupp följde med förändringen i storlek hos de nyzeeländska silvermåsarna under åren 1958–2004 i en population. Måsarna blev märkbart mindre. Eftersom klimatet har värmts upp skulle man kunna anta att förändringen i storlek beror på uppvärmningen, och att det skett genetiska förändringar inom populationen till följd av naturligt urval.

En av silvermåsforskarna, akademiprofessor Juha Merilä vid institutionen för bio- och miljövetenskaper, avvisar antagandet.

Vi konstaterade att silvermåsarnas genetiska, ärftliga, storlek inte förändrats. Förändringen i kroppsstorlek kommer sig enbart av miljön och är inte ett resultat av evolution. Det är oklart vad som orsakat storleksförändringen. Kanske det har skett en förändring i näringens kvantitet eller kvalitet, tillägger Merilä.

Merilä kritiserar undersökningar där förändringar i djurens observerbara egenskaper, eller fenotyp, har tolkats som evolution, men där resultaten inte bekräftats genetiskt.

Fenotypen utgör en summa av gener och miljö, och i vetenskapliga forskningar borde man alltid verifiera att förändringen också skett på gennivå. Till exempel konstateras det ofta att selektivt fiske leder till ärftliga förändringar i fiskbestånden, utan att det påvisas genetiskt.

Undersökningen av Juha Merilä och fyra andra forskare rapporterades i augusti i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

Text: Kimmo Luukkonen
Översättning: Eva Wahlström

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter