Arkiverad

Svamp tar hand om hormonstörare

Natur & miljö
Publicerad: 12.08.2008

Många miljögifter stör kroppsfunktionerna genom att härma människans egna hormoner. Ett sådant ämne är bisfenol A, som används i tillverkningen av polykarbonatplast för livsmedelsförpackningar, nappflaskor och film kring plåtburkar.

Föränderlig tofsskivling. Bild: Walter J. Pilsak(Wikipedia)

Den aktiva föreningen kan frigöras från plasterna vid tvätt och bli kvar i avloppsvattnet under reningsprocessen utan att brytas ned.
Den verkar på samma sätt som det kvinnliga hormonet östrogen, och kan rubba vattenorganismernas fortplantning. Föreningen kan också försvaga människans fertilitet och öka risken för cancer.

På institutionen för tillämpad kemi och mikrobiologi vid Helsingfors universitet undersöks nedbrytningen av bisfenol A med hjälp av svampar.

Basidiesvamparna producerar enzymer som bryter ned träets lignin, och de kan också bryta ned bisfenol A, förklarar Grit Kabiersch, som disputerar på ämnet i en forskningsgrupp som leds av professor Annele Hatakka.

Kemiska analyser visar att bisfenol A faktiskt försvinner i prover som behandlats med svampar. Men förvandlas det säkert till något som är ofarligt för organismerna? Forskarna utvecklade en mätare som bygger på modifierade jästceller och med vilken man kunde iaktta en eventuell hormonverkan. Resultaten var lovande.

Vi prövade åtta olika svamparter i vätskeodlingar, och de flesta kunde avlägsna östrogenaktiviteten helt, berättar Kabiersch.

En av dessa lovande renare är den bekanta föränderliga tofsskivlingen. I följande skede får svamparna ta itu med äkta avloppsvatten. I framtiden kan man kanske använda svamparna för att behandla avloppsvatten på reningsverken innan det släpps ut i vattendragen.

Text: Mikael Niku
Översättning: Eva Wahlström

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter