Arkiverad

Nu på himlen: Partiell solförmörkelse den 1 augusti

Stjärnor & rymden
Publicerad: 31.07.2008

Den 1 augusti är det dags för en partiell solförmörkelse som också är synlig från Finland. Kom ihåg att inte titta direkt mot solen med oskyddade ögon!

Bild: Solförmörkelse i Turkiet 29.3.2006. Seppo Linnaluoto (Wikipedia).

Ungefär hälften av solens diameter kommer att försvinna in bakom månen. Till exempel i Helsingfors börjar förmörkelsen kl 11.45 och slutar 13.55.

I en smal linje över Norra ishavet, Sibirien, Mongoliet och Kina är det en total solförmörkelse och hela solen kommer att försvinna in bakom månen i max 2,5 minuter.

Titta på Nasas video om solförmörkelsen.

Mer information om förmörkelsen på:
www.ursa.fi

Bild: Yaohua2000. Solförmörkelse 1 augusti 2008. Den svarta fläcken markerar områden med total solförmörkelse, den gråa skuggan områden med partiell solförmörkelse. (Wikipedia).