Arkiverad

Ägg eller höna?

Fråga forskaren

Fråga:

Vilketdera kom först, ägget eller hönan?

Svar:

Den klassiska paradoxen, levande framställd. Bild: ashe-villain (Creative Commons)

Detta är ju en klassisk fråga och representerar ganska bra många av de problemställningar som evolutionsbiologin kämpar med. Om man tänker på saken särskilt ur hönans synvinkel, så föddes det ju ur ett ägg, alltså ur hönans perspektiv var ägget först.

Om man ändå funderar på ett mera allmänt plan, så måste man väl räkna ut att ’hönan’ var först och ’ägget’ sedan. De allra enklaste organismerna är encelliga och förökar sig genom delning. De två ’barncellerna’ som bildas ur modercellen är kanske något mindre, men annars precis likadana som modercellen.

Situationen försvåras då en sexuell förökning kommer i fråga. Med sexuell förökning menas att två könsceller slås ihop och en ny individ bildas. Ofta händer detta utanför modercellerna. Om vuxenfasen som producerar könsceller är komplicerad, så har den bildade zygoten (resultatet utav fusionen av två könsceller) ännu en lång utvecklingsprocess framför sig, innan den blir vuxen – alltså innan ägget blir en höna. Därmed måste vi konstatera att under evolutionens belopp kom hönan först, och därefter kom ägget.

Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskaper
Miljö- och marinbiologiska fakulteten, Åbo Akademi