Arkiverad

Varför växer kräftans klo ut igen om den tappar den?

Fråga forskaren

Fråga:

Varför växer kräftans klo ut igen?

Svar:

Bild: Sarey*(Creative Commons)

Det gör den inte alltid, men en kräfta klarar sig ändå rätt bra också bara med en klo. Men det är sant att många mindre rätt enkelt byggda djur (t.ex. kräftor och maskar) har en förmåga att bilda nya kroppsdelar om den gamla av någon orsak fallit bort.

Också vissa lite mer komplexa djur, t.ex. salamandrar och vår egen skogsödla, har denna förmåga. Om fara hotar, kan ödlan brästa av sin egen svans. Den har då större chans att komma undan, medan den piskande svansen drar till sig uppmärksamheten. En ny svans växer ut, men för ödlan är det förargligt att tappa svansen eftersom fettlagret i svansen är en viktig näringsreserv under vintern.

Fenomenet kallas regeneration. Det går till så att cellerna vid roten av på den lem som amputerats återbildas till sk. stamceller (vilka är en slags “urcellform” som alla djur består av på det tidiga embryonalstadiet vilka i princip kan bilda vilket organ som helst), varefter dessa sedan omspecialiseras för att börja återuppbygga den tappade kroppsdelen.

Det är dock bara en del av jordens alla djurarter som har den här förmågan att omvandla vanliga celler till stamceller. T.ex. människor kan ju inte få en ny arm om den gamla blir uppäten av en haj…

Dr Patrik Byholm, Ekologi och evolutionsbiologi
Institutionen för bio- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet