Arkiverad

Kommer det att dö ut många fåglar om 200 år?

Fråga forskaren

Fråga:

Hur ser fåglarnas framtid ut?

Svar:

Bild: whereisbrent(Creative Commons)

Det finns ingenting som säger att det kommer att dö ut speciellt många fåglar om just 200 år, men däremot dör det nog ut fåglar och andra organismer annars hela tiden, främst som en följd av den förstörelse av levnadsmiljöer (byggnation, skogsskövling etc.) människan håller på med. Också jakt är problematiskt för en del arter, men då mera för däggdjur än för fåglar.

Speciellt för stora arter som förökar sig långsamt (t.ex. stora rovfåglar) och sådana arter som ursprungligen finns på mycket begränsade områden är utdöenderisken stor. T.ex. är Nya Zeelands ugglepapegoja Kakapo kritiskt utrotningshotad, med bara ca 80 kända levande individer kvar. Ett annat exempel är Kagu som endast finns i de täta fuktiga bergsskogarna i Nya Kaledonien. Den kan nästan inte flyga, och har därför visat sig sårbar för införda råttor och katter.

Dr Patrik Byholm, Ekologi och evolutionsbiologi
Institutionen för bio- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet