Arkiverad

Tuggummi från stenåldern – världens första hälsoprodukt?

Idrott & hälsa
Publicerad: 13.06.2008

Att tugga tuggummi – de flesta av oss tänker väl att det är fråga om en rätt så modern vana, som på 1900-talet kom till Europa från USA. Det har dock visat sig, att människorna redan på stenåldern, alltså för över 8000 år sedan, tuggade tuggummi.

Bild: katharina_z(Creative Commons)

Man har funnit små bitar av ett kåda-liknande material med tydliga tandavtryck på olika stenålderboplatser, bl.a. i Kerimäki i östra Finland. Sådana bitar kallas ibland ”tuggkåda”.

Så varför tuggade stenåldersmänniskorna tuggummi? Var det ett njutningsmedel som smakade bra? Var det på grund av olika hälsosamma effekter ämnet hade? Eller fanns det kanske någon annan orsak? För att arkeologerna skulle kunna förstå och förklara detta beteende måste man ta reda på vad bitarna bestod av. Forskare vid Laboratoriet för trä- och papperskemi vid Åbo Akademi var bland de första som gjorde kemiska analyser av tuggummi från stenåldern. Med hjälp olika metoder (som t.ex. gaskromatografi och masspektrometri) kunde man konstatera att ”tuggkådan” i själva verket inte alls var kåda, utan bestod av ett ämne som kallas björkbeck.

Björkbeck – vad är det?

Björkbeck (på finska ”tökötti”) är en mörkbrun massa som framställs genom att upphetta björknäver i frånvaro av luft (man kallar det torrdestillation). Man vet inte exakt hurudana metoder som användes vid tillverkningen men bland annat kunde man bränna nävern i lerkärl som var täckta med lock (figur 1). Men keramiska kärl har använts i endast ca 6500 år, och man funnit över 8000 år gammalt björkbeck, så man kan fortfarande inte förklara hur de allra första björkbeckstillverkarna gick till väga.

Björkbeck har genom tiderna använts till många nyttiga ändamål; på stenåldern som lim för att t.ex. fästa hullingar av ben på metkroksskaft och ännu på 1940-talet i Finland som t.ex. smörjmedel för vagnshjul. I första hand har björkbeck alltså varit ett viktigt råmaterial för olika praktiska tillämpningar. Hur förklarar man då tandavtrycken? En förklaring är att björkbeck helt enkelt tuggades för att hålla det mjukt inför användningen. Det låter ju trovärdigt och är en bra förklaring, men det behöver inte vara den enda orsaken.

Figur 1. En metod för att framställa björkbeck var att upphetta näver i lerkärl täckta med lock. (Evans, K. & Heron, C. i Chemistry & Industry 1993)

En förklaring är att björkbeck användes som njutningsmedel, kanske var det trevligt att tugga på. Björkbeck lär inte smaka speciellt gott, men å andra sidan vet vi ju inte vad stenåldersmänniskan tyckte smakade gott.

Att det tuggades i medicinskt syfte är en annan förklaring. Vi vet idag att björknäver innehåller ämnen som kan anses vara antiseptiska (alltså bakteriedödande). Dessutom finns det dokumenterat att björkbeck användes på medeltiden för att bota t.ex. halsont. Det är möjligt att man redan på stenåldern förstod dess hälsosamma och smärtstillande effekter.

Den ursprungliga orsaken till tuggummituggandet?

Det är inte lika troligt att björkbeck skulle ha tuggats enbart för att lindra tandvärk. Det är nämligen ett välkänt faktum, att människornas tänder på stenåldern i allmänhet var helt friska, så tandvärk lär inte ha varit så vanligt. Det är också möjligt att man tuggade björkbeck helt enkelt för att rengöra sina tänder. Vi tuggar ju också tuggummi mellan måltiderna för att minska plackbildningen på våra tänder.

Vad den egentliga orsaken till tuggummituggande var vet man inte säkert. Det kan hända att det berodde på bara en eller kanske på flera av dessa ovannämnda förklaringar. En sak talar för att björkbeck inte enbart tuggades för nöjes skull, utan att det antagligen också hade en viktigare, hälsobefrämjande funktion, nämligen; björkbeck måste genomgå en rätt så besvärlig tillverkningsprocess, och ändå valde stenåldersmänniskan att tugga det istället för vanlig kåda, som alltså kunde plockas direkt från träd. Grankåda har nog senare i historien använts som tuggummi.

Idag är xylitol det vanligaste sötningsmedlet i tuggummi i Finland. Det är en sockeralkohol som framställs från sockerarten xylos som finns i bland annat björk. Så vi kan väl säga, att världens första hälsoprodukt, björkbeck, är en förfader till ett av världens första funktionella livsmedel, xylitoltuggummit!

Siluetti nainen Artikelns författare Ann-Sofie Leppänen är forskare vid Laboratoriet för trä- och papperskemi vid Åbo Akademi