Arkiverad

God morgon Nepal!

Temaartiklar Globalt & lokalt
Publicerad: 09.06.2008

Radion är ett viktigt redskap i ett land där bara hälften av invånarna kan läsa. En av de nepalesiska radiostationerna är Jagaran Radio som koncentrerar sig på daliternas rättigheter. Som bakgrundsstöd till kanalen fungerar Jagaran Media Center, och deras gemensamma syfte är att förena informationsproduktion med handling. De unga redaktörerna vill skapa ett samhälle som är fritt från alla former av diskriminering.

Bild: friendly terrorist(Creative Commons)

Daliterna är det hierarkiska kastväsendets lägsta grupp, de oberörbara. Trots att kastsystemet officiellt avskaffades i Nepal år 1963, stöter daliterna fortfarande på diskriminering i sin vardag. Diskrimineringen har gett upphov till en dalitrörelse, som kämpar för lika möjligheter och jämställdhet på alla plan i samhället.

Jagaran Radio bevakar daliternas rättigheter. Foto: Eeva Maijala.

Radiosändningar når nepaleserna oberoende av deras utbildning, ålder eller kast och de är ett sätt för de diskriminerade grupperna att göra sig hörda.

Bland de nepalesiska radiostationerna finns Jagaran Radio som har grundats av daliter och som fokuserar på utstötta gruppers rättigheter. Namnet betyder Radio Vakna.

Finlands ambassad i Katmandu hjälpte stationen finansiellt att komma igång. Jagaran Radio är Nepals första och enda radiostation som har startats av daliter och som bevakar deras rättigheter.

Bakom Radio Jagaran ligger Jagaran Media Center som grundades av en grupp unga dalitredaktörer år 2000. Jagaran Media Center tar upp missförhållanden i det nepalesiska samhället med fokus på daliternas ställning och vill förena informationsproduktion med handling.

Enbart kritik räcker inte

Daliterna måste aktivt delta i beslutsfattandet, understryker Suvash Darnal. Foto: Eeva Maijala.

- En stor social förändring håller på att ske i Nepal. Till den grundlagstiftande församlingen valdes nyss 49 representanter för daliterna. Just nu är det viktigaste för oss att stödja dem. Det räcker inte att de har valts in, utan de måste också driva daliternas och andra diskriminerade gruppers rättigheter effektivt, säger Suvash Darnal som har grundat Jagaran Media Center.

Darnal tror att det finns risk för att dalitrepresentanterna bara välsignar de övrigas beslut och inte deltar aktivt själva i beslutsfattandet.

- Tidigare var det lätt för organisationer som drev daliternas rättigheter att kritisera makthavarna. Men nu är också daliter med och utarbetar den nya grundlagen, berättar Suvash Darnal och fortsätter, att enbart kritik inte mera är tillräckligt. Nu är det dags att fundera på hur man ska kunna påverka inifrån det politiska systemet.

- Det vore bra om vi kunde skapa en gemensam agenda med vars hjälp den representation vi har uppnått skulle bestå och förstärkas, och detsamma gäller våra rättigheter. Med tanke på detta har vi bjudit in människor med olika bakgrund för att diskutera frågor som är viktiga för daliterna.

Kasten är en viktig del av identiteten

Jagaran Media Center är öppet för alla människor som tror på jämställdhet bland kasterna, oberoende av deras ursprung. Till både Jagaran Radio och Media Centers personal hör arbetstagare ur olika grupper och kaster. Största delen av dem är ändå daliter.

- För att vi ska få stopp på diskrimineringen räcker det inte att daliterna får stöd och tilldelas funktioner utan hela samhällsstrukturen och människornas tänkesätt måste förändras, funderar Darnal.

Enligt honom handlar det inte om att kritisera kaster som av tradition har innehaft höga ställningar, utan om att skapa ett samhälle där alla har likadana rättigheter.

- Jag tror att kast eller etnisk tillhörighet är viktiga delar av identiteten. Därför tror jag inte att kastsystemet kommer att försvinna från Nepal. Vårt mål är att avskaffa alla former av diskriminering i kastsystemet och det nepalesiska samhället. Alla borde ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av ursprung eller kast.

Text: Eeva Maijala
Källa:
Utrikesministeriet: Global.finland