Arkiverad

Smärtan ledde in migränforskarna på rätt spår

Temaartiklar Idrott & hälsa
Publicerad: 15.05.2008

Lider du av migrän?
Ett genområde förknippat med anlag för migrän har för första gången lokaliserats i en omfattande undersökning av migränfamiljer från Finland och Australien.

Bild: M e l o d y(Creative Commons)

Migrän drabbar omkring 15 procent av befolkningen, och man har i åratal utan framgång sökt efter gener som ökar risken för migrän. Undersökningen försvårades av att migränsymtomen är mycket varierande och det inte finns något tillförlitligt laboratorietest för att diagnostisera sjukdomen.

För att lösa problemet utvecklade forskare vid Helsingfors universitet och vid universitetssjukhuset ett nytt slags klassificeringsmetod, som bygger på migränsymtomen.

Metoden tillämpades i undersökningen ledd av professor Aarno Palotie, i vilken 1 700 migränpatienter och deras närmaste släktingar från Finland och Australien deltog.

Forskarna hittade ett genområde i kromosomen 10q23 som har samband med migrän. Sambandet är särskilt starkt hos kvinnor. Man hade redan tidigare i två undersökningar funnit tecken på koppling mellan det aktuella genområdet och migrän, men man kunde inte påvisa ett tydligt samband.

Detta genområde har nu visats vara förknippad med anlag för migrän i materialet som består av sammanlagt 4 000 migränpatienter eller deras närmaste släktingar. Den ledande idén i undersökningen var att utnyttja den stora variationen i smärta, säger forskaren Verneri Anttila i Paloties forskningsgrupp.

Palotie påpekar att man genom att reda ut bakgrundsmekanismerna bakom migrän också får en möjlighet att utveckla nya behandlingsmetoder.

Vi har kommit allt närmare en identifiering av de första migrängenerna, konstaterar han.

Undersökningen har publicerats i online-versionen av vetenskapstidskriften American Journal of Human Genetics 17.4.

Text: Päivi Lehtinen
Översättning: Eva Wahlström

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter