Arkiverad

Arsen dödar inte bara i deckare

Globalt & lokalt
Publicerad: 13.05.2008

Arsen, som hör till halvmetallerna, kallas inte mera arsenik som i de gamla detektivromanerna. Farligt är det dock fortfarande. Årligen utsätts 50 miljoner människor för arsen. Offren är i huvudsak från de fattiga områdena i Indien och Bangladesh. Man behöver ingen mästardetektiv för att lösa frågan om förgiftningarna.

Bild: World Health Organisation

- I typiska fall får man arsen via grundvatten som används som dricksvatten, berättar forskaren Arun Mukherjee på institutionen för bio- och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet.

Han har redigerat en omfattande internationell artikelsamling “Arsenic in Soil and Groundwater Environment: Biochemical interaction, health effects and remediation”.

Orsaken till grundvattnets arsenhalt är att det används för mycket. I grundvatten med riklig användning finns det förhållandevis mycket vatten som sipprat genom berggrunden. När vattnet passerar genom berg löser det upp naturligt förekommande arsen. Arsenet i dricksvattnet utsätter den som dricker det för långvarig förgiftning.

- Det är typiskt för höga arsenhalter att de verkar långsamt. Till exempel kan den dödande hudsjukdomen keratos bryta ut först tre år efter att personen utsatts för arsen, berättar Mukherjee.

Detektivberättelsen kunde ändå ha ett lyckligt slut. Det finns talrika tekniker för att rena arsen från dricksvattnet. Tills vidare har utnyttjandet av metoderna dock hindrats av fattigdomen i de områden som lider av förgiftning.

- Höga bakteriehalter i dricksvattnet dödade många människor ännu på 1980-talet, men WHO (Världens Hälsoorganisation) har fått kontroll över problemet. Ifall det finns tillräcklig vilja i fråga om arsenet kan man vara lika effektiv här, jämför Mukherjee.

Text: Juha Merimaa
Översättning: Eva Wahlström

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter