Arkiverad

Vetenskapens olösta mysterier, del 3

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 26.04.2008

Mörk energi – vad är det egentligen? Och hur ska man förklara en radiosignal som kommer från yttre rymden? Hur mycket förstår vi i själva verket av någonting alls?

Bild: New Horizons på väg till Pluto. Islandboy(Creative Commons)

9. Mörk energi
Problemet med mörk materia är en katastrof för modern fysik, eftersom det ju verkade som vi bara förstår 10% av den materia som finns i universum. Om man på liknande sätt försöker beräkna totala mängden energi som finns och jämföra med det vi vet blir det ännu mycket värre. Det verkar som vi bara förstår 0,1 procent av energin i universum och 99,9 procent är helt okänt, någonting som bara kallas mörk energi.

10. Hålet i Kuiperbältet
I utkanten av solsystemet, en bit utanför Plutos bana finns Kuiperbältet, ett område i rymden fullt av små stenblock och isklumpar som långsamt kretsar kring solen. Men plötsligt tar de här stenbumlingarna slut, ungefär som när man åker båt från en stenig strand och det plötsligt blir djupare så att inte en enda sten längre står upp ur vattnet. Den hittills enda troliga förklaringen är att det finns (eller har funnits) en stor planet längst ut i solsystemet. Planeten kunde vara lika stor som Jorden, men ingen har ännu lyckats se den. Orsaken kan vara att planeten är så långt borta från solen att det är nästan omöjligt att se den från Jorden. Eller att den helt enkelt inte finns.

11. Wow-signalen
Den 15 augusti 1977 uppfattade ett radioteleskop i USA en mycket stark radiosignal som verkade komma från yttre rymden. Signalen varade i 37 sekunder och har aldrig observerats igen. Ingen naturlig förklaring finns, även om det är möjligt att det handlar om någon signal från Jorden som reflekterats på ett ovanligt sätt och råkade träffa radioteleskopet. Men de som vill tro på utomjordiska varelser fortsätter ivrigt att söka efter ursprunget till signalen.

12. Varierande konstanter
När man tittar på astronomiska objekt som är mycket långt borta, i utkanten av universum, så tittar man på ljus som skickades ut för miljarder år sedan. Problemet är att detta ljus inte alltid ser ut som man förväntar sig. Ibland verkar det som om man måste ändra en av fysikens mest grundläggande konstanter, den så kallade finstrukturkonstanten, för att beräkningarna ska stämma överens. Men instrukturkonstanten består bara av elektronens laddning, ljusets hastighet och Plancks konstant. Alla dessa tre är orubbliga konstanter i all fysik vi känner till, och att säga att åtminstone en av dem varierar ställer till en massa problem med en massa andra beräkningar som vi vet att stämmer bra. Ingen vill alltså påstå att finstrukturkonstanten kunde variera och många fler experiment för att undersöka det här är planerade!

13. Kall fusion
När en grupp forskare 1989 påstod att de upptäckt kärnfusion vid rumstemperatur ledde det till en häftig debatt. Fusion av atomkärnor är det som driver solen och alla andra kärnor, och vad vi vet så kan det bara ske i temperaturer på flera miljoner grader. Om denna process kunde kontrolleras och ske i rumstemperatur skulle världens energiproblem med en gång vara lösta. Tyvärr har resultaten från 1989 inte kunnat upprepas och därför har de flesta vetenskapsmän och –kvinnor avfärdat upptäckten som ett misstag eller mätfel. Ändå bedrivs det hela tiden forskning på området som alltid blir omdebatterad. Än så länge verkar det som det faktiskt är en omöjlighet, men vinsterna ifall det skulle vara möjligt är så stora att det fortsätter att intressera forskare över hela världen.

Markus Norrby är en mångsysslande fysiker och nybliven lärare och trivs bra med det. Vid sidan av lärararbetet jobbar han lite med ett forskningsprojekt inom kärnfysik. Dessutom har han en examen i journalistik i bakfickan som gör sig påmind då och då.