Arkiverad

Vetenskapens olösta mysterier, del 2

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 23.04.2008

Serien om naturvetenskapens största olösta mysterier fortsätter…

Bild: Katrina 29-1432Z Multispectral Satellite. sgtgary(Creative Commons)

5. Mörk materia
Om man använder allt det vi vet om gravitation och tittar på olika galaxer och andra saker i rymden så blir det bara fel. Det visar sig att när vi tittar i ett teleskop ser vi bara tio procent av det vi borde se för att galaxerna skulle röra sig som de gör. Nittio procent av den massa som måste finnas för att gravitationsberäkningarna ska fungera har vi inte den blekaste aning om vad det är och var det finns. Det här är ett stort olöst mysterium för framtidens forskare att undersöka. Så länge vi bara förstår 10% av det som finns i rymden kan vi inte påstå att vi har förstått så mycket av hur världen hänger ihop.

6. Liv på Mars
Redan 1976 landade den första rymdfarkosten på Mars för att undersöka planetens yta. Ombord fanns flera experiment för att undersöka om det fanns liv på vår närmaste grannplanet. Ett av experimenten svarade ja, men de övriga svarade nej. Ännu idag är det en obesvarad fråga om det finns någon form av liv på Mars, trots flera expeditioner till den röda planeten. Eventuellt förblir denna fråga obesvarad tills de första bemannade rymdfärderna till Mars som planeras starta inom tio år.

7. Tetraneutroner
Kärnan till en vanlig heliumatom, också kallad alfa-partikel, är en av de skummaste partiklar vi känner till. Den består av två protoner och två neutroner som hålls ihop så starkt att man kan se den som en enda boll och den har en hel del andra oväntade egenskaper. Det finns forskning som tyder på att man kunde strunta i protonerna och istället klumpa ihop fyra neutroner och på det sättet få en ny skum partikel med speciella egenskaper. Problemet är att en sådan partikel inte borde kunna finnas enligt den bästa modell vi nu har för hur atomkärnor fungerar. Om man lyckas hitta en sådan tetraneutron blir vi tvungna att ändra på teorier som verkar fungera bra i alla andra sammanhang.

8. Pioneer-avvikelsen
På 1970-talet skickades ett antal satelliter upp för att utforska solsystemet. Pioneer 10 var en av dem som under sin färd ut mot Pluto gav oss väldigt mycket värdefull information om planeterna. Men det är länge sedan den lämnade solsystemet bakom sig och nu är den bara en bit metallskrot som kommer att fortsätta sin färd tusentals år i tomma intet innan den igen närmar sig någon stjärna med möjliga planeter. Ändå har man gjort en intressant upptäckt med hjälp av den radiosignal satelliten fortfarande sänder ut. Det verkar som om den mycket långsamt accelererar och dras ut ur solsystemet av en okänd kraft. Accelerationen är knappt mätbar men verkar ändå vara en verklig effekt som ingen ännu lycktas hitta på någon bra teori för.

Om flera konstiga vetenskapliga mysterier får du läsa i sista delen av serien!

Markus Norrby är en mångsysslande fysiker och nybliven lärare och trivs bra med det. Vid sidan av lärararbetet jobbar han lite med ett forskningsprojekt inom kärnfysik. Dessutom har han en examen i journalistik i bakfickan som gör sig påmind då och då.