Arkiverad

Paranormal cykling

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 19.04.2008

Vad är normalt? Det blir kanske lättare att definiera genom att fundera på vad som är onormalt. Så kan man röra om det hela ytterligare: vad är paranormalt?

Bild: Stoper(Creative Commons)

Paranormala föreställningar är kategoriska fel i vilka folk blandar ihop psykologisk, fysisk och biologisk kärnkunskap, säger Kia Aarnio som studerat frågan i sin doktorsavhandling Paranormal, Superstitious, Magical and Religious Beliefs ( Paranormala, vidskepliga, magiska och religiösa föreställningar ).

Med kärnkunskap avser Aarnio sådant som man tar till sig redan som barn utan att någon lär ut det. När det senare blandas med annat, föds paranormala föreställningar. Är då människor som tror på paranormala saker enfaldiga?

Utbildning spelar just ingen roll. Det är mer frågan om två olika sätt att tänka, ett analytiskt och ett intuitivt, som fungerar oberoende av varandra.

Aarnio jämför paranormalt tänkande med att lära sig åka cykel: först behövs en analytisk process men sedan går det automatiskt, intuitivt. Men skadar man sin fot kan man bli tvungen att lära sig cykla på nytt.

Hon analyserade över 3 000 svar på en internetenkät för sin studie. Av svaren framkom att trots att högskolestudenter i grund och botten förhåller sig mer skeptiskt till paranormala föreställningar, blir den skeptiska hållningen inte starkare genom studier.

Paranormala föreställningar har sin grund snarare i intuitiva tankeprocesser än i bristande analytiskt tänkande.

Däremot har könet en betydelse: att kvinnor förhåller sig mer positivt till paranormala föreställningar beror enligt Aarnio på att de är mer intuitiva.

Det är viktigt att vara intuitiv i uppgifter som är kreativa och kräver snabba processer, som till exempel att ställa en medicinsk diagnos.

Religiositet var länkat till ett intressant drag: allmänt taget var religiösa personer mer intuitiva än skeptikerna och förhöll sig positivt till paranormala fenomen. De mest religiösa personerna var ändå mycket skeptiska.

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter

Text: Kai Maksimainen
Översättning: Valtasana Oy