Arkiverad

Asteroiden 1862 Apollo roterar med tilltagande hastighet

Temaartiklar Stjärnor & rymden
Publicerad: 17.04.2008

Den knappt en och en halv kilometer breda Apollo-asteroiden nummer 1862 roterar på sin ellipsformiga bana på 96–343 miljoner kilometers avstånd från solen.

Nasa har listat 1862 Apollo bland de knappt tusen asteroider som potentiellt hotar jordklotet.

Vanligen roterar asteroiderna med konstant hastighet men nu har en internationell forskargrupp som leds av akademiforskaren Mikko Kaasalainen på Finlands Akademis spetsforskningsenhet för inversionsproblem vid institutionen för matematik och statistik vid Helsingfors universitet kunnat bevisa att den år 1932 upptäckta asteroidens rotationshastighet har ökat.

Detta beror på den vridkraft som orsakas av solens strålningsenergi när den avgår som värmestrålning från asteroidens yta. Existensen av den såkallade Yarkovsky-effekten, dvs. den stötkraft som alstras av solens värmestrålning, har påvisats redan tidigare, men först Kaasalainens arbetsgrupp kunde bevisa existensen av den vridkraft som beror på reflektionen av solens värmestrålning med matematiska beräkningar.

Enligt Kaasalainen uppstod idén om att forska i solpåverkade asteroider när man upptäckte att flera asteroiders rörelsetillstånd var klart annorlunda än de borde ha varit enligt lagarna för gravitationen mellan solen och planeterna.

På grund av sin lilla storlek syns asteroiderna bara som små punkter även i stora teleskop, men genom att jämföra förändringar i punkternas ljusstyrka får man information om asteroidernas storlek, form och rotationstillstånd. För forskningsprojektet lyckades Kaasalainens forskningsgrupp skaffa rikligt med resultat från mätningar av lämpliga asteroiders ljusstyrka under flera år i olika delar av världen.

Den vridkraft som solens värmestrålning orsakar påverkar i synnerhet rotationen hos kroppar med oregelbunden form som Apollo-asteroiden. Den kan dessutom påverka deras omloppsbanor och det är naturligtvis speciellt förändringar i sådana asteroiders rörelser som eventuellt korsar jordens omloppsbana som man vill kunna förutsäga så exakt som möjligt. Nasa har listat 1862 Apollo bland de knappt tusen asteroider som potentiellt hotar jordklotet men åtminstone för närvarande bedömer man inte risken för en kollision med asteroider som särskilt stor.

Enligt de simulationer vi gjort kommer 1862 Apollo att kollidera med jorden med fem procents sannolikhet under de följande miljoner åren, säger Kaasalainen.

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter


En artikel om den asteroidforskning som bedrivs av Kaasalainens forskningsgrupp har publicerats på tidskriften Natures webbsidor.


Nasas asteroidsida

Text: Mikko Arvinen
Bild: Helsingfors universitet
Översättning: Valtasana Oy