Arkiverad

Vetenskapens olösta mysterier, del 1

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 16.04.2008

Den moderna tekniken har fört oss långt. Vetenskaplig forskning har gett förklaringar till så mycket av det vi ser omkring oss. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att det fortfarande finns mysterier i världen!

Bild: Pleiades. DJMcCrady(Creative Commons)

Den amerikanska tidskriften New Scientist har listat 13 av de största olösta mysterierna i naturvetenskapen på sin hemsida, och det är ganska intressant läsning. Här är en kort sammanfattning av dessa problem som är en utmaning för framtidens unga forskare att undersöka. Läs hela artikeln på engelska på New Scientists hemsida:
New Scientist

1. Placeboeffekten
Tänk dig att du vänjer en patient med svåra smärtor att han får smärtlindring genom en viss medicin. Utan att patienten vet om det byts medicinen ut mot till exempel en saltlösning som inte innehåller några medicinska preparat. Och ändå tar den bort smärtan! Undersökningar har visat att det faktiskt finns en biokemisk orsak bakom, men mer än så vet vi faktiskt inte. Mycket tyder alltså på att vi med tankar och förväntningar direkt kan påverka kemiska processer i kroppen! Tänk på detta nästa gång när du blir sjuk…

2. Horisontproblemet
När vi undersöker universum verkar det vara fruktansvärt likadant åt alla håll. Detta trots att universum enligt både observationer och Big Bang-teorin utvidgar sig med nästan ljusets hastighet åt alla håll. Det verkar kanske inte så konstigt. Men om man tänker sig den största och mest våldsamma explosion man kan föreställa sig och märker att den råkar sprida splittret från sprängningen exakt precis till tusendelen av en procent lika mycket åt alla håll, så finns det orsak att bli misstänksam. Det finns flera olika lösningsförslag till problemet, men de flesta innebär att endera att universum under någon period utvidgat sig snabbare än ljusets hastighet, eller att ljusets hastighet varierat under historien. Och dessa lösningar ställer till en massa andra problem då det mesta av modern fysik bygger på antagandet att ljusets hastighet är konstant och den högsta möjliga hastigheten i universum.

3. Ultra-energetisk kosmisk strålning
Jorden träffas hela tiden av en stor mängd strålning från rymden, till exempel protoner, elektroner och gammastrålning. En liten del av den här strålningen består av partiklar med en oförklarligt hög hastighet. Det verkar inte finnas någon stjärna eller nåt annat i vår egen galax som skulle kunna skicka iväg partiklar med så mycket energi. Men de kan inte heller komma från någon annan galax, få i så fall har de ha rört sig så långt att de borde ha blivit nedbromsade. Så varifrån kommer de?

4. Homeopati
Homeopati är en form av traditionell läkekonst som det finns all anledning att förhålla sig skeptisk till ur vetenskaplig synvinkel. Bland annat använder man sig av en metod där man löser upp olika ämnen med påstådda medicinska egenskaper i en vätska som därefter späds ut om och om och om igen tills det kanske inte finns en enda molekyl av något annat än vatten i medicinen. Men man påstår att vattenmolekylerna ”minns” vad som fanns i orginallösningen och på så sätt behåller dess läkande egenskaper. Och det finns en del forskning som tyder på att det här faktiskt verkar fungera i en del fall. Någon vetenskaplig förklaring finns ännu inte, men det verkar klart att människokroppen är mer komplicerad än vad man skulle tro om man bara ser den som en samling biologiska och kemiska processer.

Fortsättning följer…

Markus Norrby är en mångsysslande fysiker och nybliven lärare och trivs bra med det. Vid sidan av lärararbetet jobbar han lite med ett forskningsprojekt inom kärnfysik. Dessutom har han en examen i journalistik i bakfickan som gör sig påmind då och då.