Arkiverad

Grisen uppskattar också stimulans

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 09.04.2008

Stimulans som ges spädgrisar höjer deras livskvalitet även senare under uppfödningen. När griskultingarna får mycket stimulans förbättrar det deras sociala umgänge som vuxna svin och förebygger problembeteende bland svinen. Detta framgick av ett nyligen avslutat forskningsprojekt om svinens välmående och produktion, Sikojen hyvinvointi ja tuotanto.

Resultaten visar att det finns en tid under svinets fyra första levnadsveckor då omgivningen på ett bestående sätt formar dess beteende. Man har också tidigare anat att stimulans påverkar svinens välbefinnande, men hittills har man inte förstått att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt dess betydelse.

Jag skulle ändå inte säga att saken är direkt dåligt skött i landets svingårdar, konstaterar ledaren för projektet, docent Olli Peltoniemi vid veterinärmedicinska fakulteten.

Veterinärerna har redan i femton år talat för halm, torrströ och stimulerande material, och eftersom jag själv är veterinär är jag väldigt till freds med våra resultat. Forskningen kommer förhoppningsvis att hjälpa att göra förbättringar där de behövs.

Peltoniemi tror nog att man beaktar djurens välfärd på ett tillfredsställande sätt på svingårdarna i Finland. Han anser att till exempel de påståenden om eländiga levnadsförhållanden i svingårdar som framförts av rörelsen Oikeutta eläimille (Djurens rätt) är överdrivna.

Det finns hundratals, om inte tusentals djur i en svingård, så det är nog möjligt att hitta någon enstaka sjuk individ som kan utnyttjas i kritiken mot gårdarna. På det här sättet förvränger man dock helheten. Finland är i fråga om hänsyn till köttboskapens välfärd mycket mera utvecklat än till exempel länderna i Sydeuropa, säger Peltoniemi.

Forskaren erkänner dock att Sverige har kommit ett tuppfjät längre i forskningen kring djurens välfärd.

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter

Text: Saku Schildt
Bild: Mari Heinonen
Översättning: Eva Wahlström