Arkiverad

Globalisering till skolan!

Globalt & lokalt
Publicerad: 30.03.2008

Den omtalade globaliseringen syns nu också i skolornas vardag. Lärarna spelar en viktig roll när eleverna ska inse följderna av sina egna handlingar, säger Maria Sortti som är lärare i livsåskådning. Besökare utifrån kan också bidra med nya uppslag till undervisningen.

Jorden, vårt hem. Foto: Flickr, atomicShed.

En fredag eftermiddag är kanske inte den allra bästa tiden för att diskutera global ekonomi med högstadieelever. Eleverna i Gamlas i Helsingfors hänger över sina pulpeter och himlar med ögonen när besökaren Elisa Niemi reder ut det här med globalisation för dem. På svenska kunde man t.ex. säga att fenomenet omspänner hela världen, förklarar hon.

Livsåskådningslektion i Gamlas i Helsingfors. Foto: Maria Manner.

Småningom börjar eleverna också själva fundera på saken.

”Nå hur ser man globaliseringen i ert eget liv?” frågar Niemi uppmuntrande.

”Jag har till exempel en kompis på nätet som är från Afrika”, säger någon.

”Jag känner ganska många från Ghana som bor i Finland. Varför är de just från Ghana förresten?”

Det är projektet Kotina maapallo (Jorden vårt hem) som pågår. Projektet sköts av flera medborgarorganisationer i samarbete och insatta ungdomar åker runt i skolor och berättar om globalisationen. Besöken som påbörjades för ett par år sedan är efterfrågade.

Läraren Maria Sortti bad om att få ett besök till sin livsåskådningslektion i högstadiet för hon ville ha omväxling i undervisningen. ”Vi har behandlat etik och demokrati så det här passade fint in”, konstaterar hon.

Enligt läraren Maria Suortti funderar de unga globalisering och klimatförändring om man på något sätt kan föra dem närmare. Foto: Maria Manner.

”Utomstående besökare kan föra med sig sakkunskap. Det är viktigt att man ordnar sånt här.”

”Vi talar ganska mycket om miljöfrågor. Vi har till exempel ordnat en frågesport om återanvändning, och det var våra elever som drog den för lågstadiet, utstyrda i kläder som de hade gjort av skräp”, berättar Sortti som också undervisar i bildkonst.

Global fostran är en integrerad del av skolornas läroplan idag. Det finns mycket material att använda sig av.

”Det finns mycket information, men den är splittrad. Vi tar vanligen ämnen ur böcker men behandlar dem sedan på olika sätt under lektionerna. Utan internet skulle det inte bli någonting av lärarnas arbete nu för tiden!” säger Sortti.

Vidlyftiga teman som globalisering och klimatförändring kan kännas avlägsna för eleverna men Maria Sortti är optimistisk.

”Visst är läroplanernas mål ganska högtflygande, men nog funderar barnen på de här sakerna om man på något sätt kan föra dem närmare barnen. Det är väsentligt att eleverna funderar på följderna av deras egna handlingar. Skolundervisningen går ändå till mycket stor del ut på att fostra eleverna till medlemmar av samhället. Det hänger mycket på hur engagerade lärarna är och hur de framställer olika ämnen”, funderar Sortti.

”Utomstående besökare eller besök som skolan gör på andra platser ger liv åt undervisningen, därför tycker jag det här är en så bra idé”.

Dagens tema, globalisationen, märks i Gamlas skola också på ett annat sätt.

”Många av eleverna är invandrare. På lektionerna kan vi diskutera vad man tycker om någon viss fråga på andra håll, till exempel i Palestina eller Kina. Det är viktigt att koppla saker till större sammanhang.”

Text: Maria Manner

Källa:
Utrikesministeriet: Global.finland