Arkiverad

Stereokemi DEL 1: En värld – två spegelbilder.

Bloggar Kemi omkring oss
Publicerad: 18.03.2008

Har du någon gång försökt skaka hand med vänstra handen, eller har du stoppat din högra hand in i handsken gjord för västra handen? Visst känns det obekvämt att gå med skorna på fel fötter?

En höger och en vänster molekyl.

Vi kan med enkelhet konstatera att våra händer är spegelbilder av varandra. Tänk om molekylerna skulle vara uppbyggda på samma sätt. Det låter kanske lite lustigt men av vissa ämnen finns det faktiskt höger och vänster molekyler som är spegelbilder av varandra.

Organiska föreningar, dvs. de flesta av de föreningarna som vi levande varelserna är uppbyggda av, byggs upp av mestadels kolatomer ( C ). Kolatomen har i sitt mättade tillstånd fyra bindningar till omkringliggande atomer. Om man tänker sig att en kolatom skulle befinna sig mitt inne i en tetraeder skulle bindningarna till grannatomerna peka mot de fyra hörnen. En tetraeder är en pyramid med tre sidor och en triangulär botten, se bilden nedan. Om vi antar att alla dessa fyra grannatomer är olika, vad får vi då? Vi får en struktur som kan förekomma i två spegelbilder, enantiomerer brukar vi kalla dem. Helt på samma sätt som det är med din vänster och höger hand. Du kan själv pröva bygga dessa modeller hemma av pinnar och bollar av olika färg.

En fråga som kanske lätt kommer upp när det gäller dylika ämnen som kan bestå av två spegelbilder är: Än sen då? Spelar det någon roll om man använder den västra eller högra spegelbilden?

Jo, i en del fall är det en skillnad och i andra inte. Om diskmedlet du använder skulle bestå av endast den ena spegelbilden av diskmedelsmolekyler tror jag inte dina fat eller kärl skulle bli renare. Men om du tar ett piller för att bota din eventuella huvudvärk kunde du fundera på vilket piller det lönar sig att svälja.

Varför?
Det kan du läsa i nästa artikel.

Artikelns författare Otto Långvik är doktorand inom organisk kemi. Han är inriktad på att utveckla framställningsmetoder där man kombinerar olika katalysatorer i en och samma reaktion. Före nuvarande anställningen jobbade han ett par år i industrin.