Arkiverad

Med Globala skolans resväskor ut i världen

Globalt & lokalt
Publicerad: 13.03.2008

Vill du dyka in i den rättvisa handelns värld? Eller reser du hellre till klimatförändringen? Det är möjligt att göra i och med en utställning som Globala skolan och sjundeklassister i Uleåborg har förverkligat. Utställningen berättar om utvecklingsteman med hjälp av resväskor.

Resväskorna berättar bland annat om hur miljön förändras. Bild: Globala skolan.

Projektet Globala skolan som inriktar sig på global fostran har samlat tio olika resväskor med tio olika globala teman, med vilkas hjälp man kan resa till exempel till den rättvisa handelns, klimatförändringens, den ansvarsfyllda påverkans och de multikulturella sagornas värld. Eleverna i bildkonstklassen 7 B i Myllytulli skola, Uleåborg, har planerat och förverkligat konstverk på väskorna som illustrerar deras teman.

Resväskorna har redan sett mycket av livet. De är återanvänt material som har samlats ihop från återvinningscentraler, lopptorg och vindar; gamla men användningsdugliga väskor. Nu har de fått både nytt innehåll och utseende. ”Eleverna har på ett fantastiskt sätt sammanfattat de centrala budskapen i sina verk”, beskriver Globala skolans koordinator Katja Lehtola bildprocessen.

Väskorna berättar ungdomarnas egen historia

Väskorna visar ungdomarnas egna synvinklar och funderingar kring globala teman. Inne i väskorna finns korta skriftliga beskrivningar av konstverken, gjorda av upphovsmännen. På så sätt kan de som lånar väskorna ta del av elevernas tankar om ämnet.

Väskorna visar ungdomarnas egna synvinklar och funderingar kring globala teman. Bild: Globala skolan.

Historierna kring konstverken berättar mycket om de ungas tankar.

”Rätt att flyga – ingen har rätt att ta ner barnet från himlen” beskriver den elev som har planerat illustrationen till temat ”Barnets rättigheter” sitt verk.

”Händerna symboliserar beskydd och andra människor, som borde ta hand om de sämre lottade” förklarar illustratörerna till resväskan ”På flykt”.

”Bilden föreställer människans behandling av naturen och hur den leder till kaos. Det är viktigt att människor inser situationen och förändrar sina levnadsvanor” kommenterar en elev resväskan ”Klimatförändringen”.

Utställningen kan användas i undervisningen

Det är lätt för lärare att använda sig av resväskorna i sina klasser. Utställningen erbjuder en upplevelserik och tankeväckande resa till den globala fostrans värld. I väskorna finns mycket material om respektive teman i form av video- och dvd-filmer, sällskapsspel, affischer, spelkort och uppgifter. Dessutom innehåller varje väska färdiga undervisningsplaner, förslag till workshopar och material för läraren.

Globala skolans resväskor finns att låna kostnadsfritt till daghem, skolor och läroinrättningar i Uleåborgsområdet.

Mera information, förfrågningar och väskreserveringar: Katja Lehtola,
eller tel. 050 362 8127.

Globala skolan i Uleåborg erbjuder många slags stödtjänster för global fostran i daghem, skolor och läroinrättningar. En av de mest omtyckta är resväskorna.

Källa: Utrikesministeriet: Global.finland