Arkiverad

Grattis Kreativ till stipendiet!

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 06.03.2008

Vår bil svängde in på gården till den storslagna och höga huvudbyggnaden av energibolaget Fortum. Vi anmälde oss i entrén, Blomqvist och Sandgren fanns på en lång lista av namn. ”Kom ihåg att ha besökarskyltarna tydligt synliga”, påminde receptionisten och uppmanade mig och Karl från Resurscentret att sätta oss i de blå sofforna i den stora lobbyn.

Fortums huvudkontor i Esbo. Källa: Wikipedia.

Män och kvinnor klädda i mörka jackor och kavajer satt här och där och bläddrade igenom sina papper. Kvinnornas klackar smattrade mot trägolvet, några män rättade till sina fina slipsar. Solens strålar silade in igenom persiennerna som om det hade varit en vacker aprildag.

När alla deltagare väl hade gått in i salen började det som vi alla hade väntat på: företagets chef Mikael Lilius hälsade alla välkomna till den högtidliga stipendieutdelningen. Lilius talade om klimatförändringen och det ansvar som alla företag – speciellt energiföretag – har när det gäller att minska växthusgaser och utveckla ny förnybar energiteknologi.

Mikael Lilius talade om forskningens viktiga betydelse. Bild: Venla Sandgren.

Fortum Foundation har grundats för att stöda forskning, utveckling, undervisning och utbildning inom naturvetenskap, teknologiska och ekonomiska vetenskaper. Stiftelsen delar ut stipendier för att uppmuntra unga forskare att forska vidare och försöka finna nya lösningar t.ex. för mer hållbar energiteknologi. Stiftelsen delar ut 700 000 euro varje år, och mellan 2002-2008 har redan ca 4 millioner euro utdelats.

Förutom vetenskapswebtidningen Kreativ var det många andra instanser och personer som fick stipendium. Till dem hörde exempelvis Sähköajoneuvokeskus, Villmanstrands tekniska universitet, en skribent för läroboken Sähköverkot och en student som hade forskat i rypsodlingens inverkningar på naturens mångfald.

Det var många som fick stipendium av Fortum. Bild: Venla Sandgren.

Professor Peter Lund från Helsingfors universitet fick det största stipendiet för sin långvariga forskning kring ämnet ”Future perspectives on new and renewable energy resources” och för sin specialisering inom nanoteknologin. Professor Lund tackade och bockade, och började sitt föredrag med att få oss att fundera på följande: kommer bättre teknologi att rädda vårt klimat? Kan vetenskapen göra mer vad gäller energi? Vi fick också lära oss att vår mänsklighet använder mer energi, och använder energin mycket snabbare, än vad vår planet hinner producera: ”Det här året skulle vi behöva 1,2 planeter, nästa år två, sedan tre och så vidare”, berättade professor Lund. Det låter som om vår kära Jord och alla dess invånare inväntar en skrämmande framtid när det gäller förbrukningen av världens naturresurser…

Så det är kanske onödigt att säga att det finns mycket att göra när det gäller ekvationen mänsklighet + energiförbrukning och -producering. 85% av världens energi är fossilbaserad vilket ger CO2 utsläpp. Finlands och hela Europeiska unionens målsättning är en energireducering med -20% innan år 2020.
En lösning till denna reduktion kunde vara vinden som, enligt professor Lund, kunde framställa 10% av hela världens och 20% av EU:s elektricitet om tjugo år! I dag finns det också 2 miljarder människor i världen som lever utan någon som helst elektricitet. Vad kommer då att ske när också de blir inkopplade? Kommer vår planet at klara en sådan enorm ökning av energianvändning? Vilka alternativ har utvecklingsländerna egentligen? Enligt professor Lund kan solenergi vara svaret på de fattiga ländernas energiproblem.

Också nanoteknologin har ofantliga möjligheter vad gäller framtidens energiproduktion. Forskningen i nanosolceller kommer att ge revolutionerande resultat i framtiden: det ska komma en tid då nanosolceller kan produceras (nästan) lika lätt som papper!

Bordet var fint dukat för gesterna. Bakom ser man Gallen-Kallelas och Halonens målningar. Bild: Venla Sandgren.

Stipendieutdelningen avslutades med en inspirerande tanke, yttrat av astronaut Neil Armstrong:

”With courage, imagination, education and will to explore, no dream is impossible.”

Och det är ju sant det.

Webbredaktör Venla Sandgren studerar nordiska språk vid Helsingfors universitet och naturvetenskaper på sin fritid. Venla är en passionerad upptäcktsresande och rytmdiggare, vilket syns i hennes livslånga intresse för latinamerikansk musik, steppdans och letandet efter den perfekta rytmkombinationen.