Arkiverad

Andningen röjer sjukdomar

Forskning & forskare Teknik & uppfinningar
Publicerad: 15.02.2008

Idén att fastställa sjukdomar i utandningsluften går tillbaka över tvåtusen år. Skillnaden är bara den att vi i dag forskar i hur man med hjälp av spektroskopi kunde uppnå noggrannare analys av molekylerna i utandningsluften“, förklarar docent Olavi Vaittinen vid Kemiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Bild: Joseph Guss

Alla sjukdomar medför ändringar på molekylnivå. Till exempel innehåller utandningsluften alltid små mängder av vätecyanid, som klassificeras som ett gift, men vid vissa sjukdomar ökar koncentrationen.

Tobaksrökning höjer koncentrationen av vätecyanid för några minuter, liksom också vissa maträtter – och en viss sjukdomsframkallande bakterie“, berättar Vaittinen.

Det finns redan instrument som identifierar och mäter molekyler, men den forskning som Vaittinen bedriver är banbrytande i hela världen, eftersom hela branschen ännu är så ny. Ambitionen är att kunna mäta koncentrationer i utandningsluften i storleksklassen miljarddelar.

Tillsvidare finns det ingen metod som skulle kunna analysera molekylkoncentrationer i utandningsluften med en sådan noggrannhet. Dessutom identifierar de tidigare instrumenten ibland endast en molekyl, medan vårt instrument kan identifiera flera“.

Vaittinen samarbetar med representanter för medicinområdet. Avsikten är att i framtiden ta fram ett diagnostiskt instrument för kommersiellt bruk, ifall man hittar finansiering för forskningen.

I Sverige har man redan utvecklat ett instrument för diagnostisering av astma, som mäter koncentrationen kvävemonoxid i utandningsluften. Instrumentet kan med 90 procents noggrannhet fastställa om patienten har astma.

Det instrument som Vaittinen utvecklar är tänkt att analysera flera molekyler med större noggrannhet än tidigare, varmed det kunde användas för att fastställa flera olika sjukdomar.

Jag tror att ‘sjukdomsmätaren’ kunde användas vid fastställande av diabetes, lever- och njursjukdomar och cancersjukdomar. Bland annat bröstcancer framkallar formaldehyd, som man kunde mäta med instrumentet“, konstaterar Vaittinen.

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter

Text: Niina Viitanen
Översättning: Valtasana Oy